Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att få med alla på tåget : Att skapa en modell som hjälper alla elever att tolka instruktioner: en interventionsstudie med specialpedagogiskt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andrew Johansson; Emma Wännman; [2019]
  Nyckelord :Literacy; läsförståelse; språklig sårbarhet; kollegialt samarbete; nationella prov;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how teachers and special education teachers, through collegialcooperation, can help all students and especially those in special needs. This is done by creating aneducational model that will eliminate obstacles in terms of school difficulties and help students tointerpret instructions in examinations, for example those of the national tests in Swedish at uppersecondary school. LÄS MER

 2. 2. Informationsöverflödets dystopi : En intertextuell diskursanalys från Future Shock till The Shallows

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ingrid Johansson; [2013]
  Nyckelord :Information Science Information Society Discursive Analysis Intertextuality Dystopia; Informationsvetenskap informationssamhället diskursanalys intertextualitet dystopier;

  Sammanfattning : Today it is common to state that we are living in an information overloaded society. But there are many different definitions of what can be said to constitute Information Overload and there is a lack of substantial research on the subject. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenters attityder till dia-, etno- och sociolekter : En metodprövande studie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; [2006]
  Nyckelord :dialekt; etnolekt; sociolekt; lärarstudent; attityd;

  Sammanfattning : Detta är en pilotundersökning vars syfte är att testa en metod för att undersöka hur attityder mot dialekter, etnolekter och sociolekter kan komma att influera den betygssättning som lärare har i uppgift att göra av elevers prestationer. Jag har valt att inte undersöka verksamma lärare, utan lärarstudenter som inom kort ska bli lärare och undersökningen vill visa hur deras eventuella fördomar och förutfattade meningar kan inverka på inställningen gentemot elever och på längre sikt kan komma att påverka betygsättningen av elever. LÄS MER

 4. 4. Klassisk är en bok som folk berömmer men ingen läser : En undersökning om hur lärare väljer skönlitteratur åt elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; Peter Andersson; [2006]
  Nyckelord :kanon; populärkultur; skräplitteratur; de senare åren; svenska; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning om hur högstadielärare gör skönlitterära val åt sina elever i ämnet svenska. Vår undersökning begränsar sig till verksamma lärare och vi vill se hur lärarnas val påverkas av begrepp som kanon, populärkultur och skräplitteratur. LÄS MER