Sökning: "Anna Gottfridsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Gottfridsson.

 1. 1. Att inkludera elever med ADHD : En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gottfridsson; Maria Petersen; [2018]
  Nyckelord :ADHD; inkludering; uppfattningar; fenomenografi; intervju;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att få ökad kunskap om grundskollärares uppfattningar gällande begreppet inkludering samt hur dessa lärare ansåg att de arbetar för att inkludera elever med ADHD i den ordinarie undervisningen. Då studien undersökte uppfattningar valdes ett fenomenografiskt perspektiv, ett perspektiv som behandlar människors uppfattningar och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Ny i Sverige, ny på... jobbet? : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på integration av nyanlända flyktingar genom arbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Gottfridsson; [2017]
  Nyckelord :Integration; Newly arrived refugees; Establishment mission; Decision theory; Corporate Social Responsibility; Integration; Nyanlända flyktingar; Etableringsuppdraget; Beslutsteori; Företags samhällsansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Antalet nyanlända flyktingar ökade kraftigt i Sverige efter den stora flyktingströmmen 2015. Arbetsförmedlingen är den myndighet, som sedan etableringsreformen togs i kraft 2010, är ansvariga för att tillsammans med den nyanlända flyktingen, myndigheter, företag och organisationer skapa en etableringsplan. LÄS MER

 3. 3. Flextid : En kvalitativ studie om hur flextid påverkar organisationers legitimitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Adam Skoog; Anna Gottfridsson; [2016]
  Nyckelord :flextid; institutionell teori; legitimitet;

  Sammanfattning : Flextid är väl implementerat i många organisationskulturer. I studien studeras hur flextid, som en institution, påverkar legitimiteten för en organisation med utgångspunkt i en institutionell teoretisk referensram. Institutionell teori beskriver hur regler, normer och värdering utgör påtryckningar på organisationers handlingar. LÄS MER

 4. 4. Dual Leadership: An Example of How Leadership Might be Shared in a Non-Profit Organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Gottfridsson; [2013-07-05]
  Nyckelord :Shared leadership; distributed leadership; dual leadership; joint leadership; non-profit organisation;

  Sammanfattning : The concept of leadership is deeply rooted in our culture and the common understanding is that there is one leader and a group of followers; however, examples of leadership being shared in different ways have increased over the last two decades. The Swedish Scout Movement planned and realised the large, international scout camp World Scout Jamboree 2011 with two leaders appointed to every leadership position. LÄS MER

 5. 5. Motivation in a fast-growing firm - challenges in an environment constantly changing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Gottfridsson; Emma Nordell; [2011-08-30]
  Nyckelord :fast-growing firm; motivation; leadership; organisational culture;

  Sammanfattning : In a world where the competition grows stronger firms are pressured to continuously develop. Fast-growing firms are important to the economy, both by creating jobs and contributing to GDP. These firms meet challenges in the industrial environment, but also internal challenges in the firm, caused by the rapid growth. LÄS MER