Sökning: "Anna Petrén"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Petrén.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att ta avsked från idrottskarriären : en existenssociologisk studie om manliga elitidrottares omställning till livet efter karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Petrén; Anna Terborn; [2020]
  Nyckelord :existentiellt imperativ; existenssociologiskt perspektiv; elitidrott; identitet; omställning;

  Sammanfattning : Today's professionalisation in sport has given many sports-loving athletes the opportunity to develop a career through sport. However, it is an industry that in most cases is not examined often about how elite athletes experience their lives, especially what happens when their elite career comes to an end. LÄS MER

 3. 3. Nya regler för vårdplanering och betalningsansvar : Hur erfar sjuksköterskor vårdplaneringsprocessen efter den 1 januari 2018

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Andersson; Anna Petrén; [2018]
  Nyckelord :Vårdplanering; hemsjukvård; kommunikation; utskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Lagen reglerade samordnad vårdplanering samt kommunernas betalansvar. Forskningen visade att kommunikation mellan vårdgivare gick att förbättra för att öka förståelse för varandras arbete. LÄS MER

 4. 4. ”HUX FLUX, NU ÄR HAN PÅ VÄG HEM” : Intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av kommunikation mellan vårdinstanser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Diana Madsen; Anna Petrén; [2014]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kommunikation; Sjuksköterskans roll; Sjukvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då patienter förflyttas från sluten somatisk sjukhusvård till att vårdas inom kommunal hemsjukvård händer det att patientinformation inte når fram till sjukvårdspersonal i hemsjukvården. Samtliga sjukvårdsprofessioner har i uppgift att bidra med den information som krävs för att, på ett patientsäkert sätt, tillgodose de insatser som patienter är i behov utav. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av kapsling till marina navigationsinstrument

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anna Petrén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en examensarbetsavhandling utförd vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, under mars-augusti 2013. Arbetet har gjorts i samarbete med Nexus Marine som är en ledande tillverkare av marin navigationsutrustning för segelbåtar. LÄS MER