Sökning: "Anna Vedin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Vedin.

 1. 1. Hantering av sjukdom och egenvård hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Jonsson; Anna Vedin; [2018]
  Nyckelord :Coping; Egenvård; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; Litteraturöversikt och Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Stöd till egenvård kan vara ett sätt att öka personers välmående, sjukdomskunskap och förmåga att hantera sin sjukdom.Syfte: Att belysa hantering av sjukdom och egenvård hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i Afrika söder om Sahara : – en region med unika förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Anna Vedin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demokrati har i olika former under närmare 2500 år varit en del av de politiska system som existerat i världen. Under årens lopp har det som idag klassas som en demokrati utvecklats från det antika Grekland, som handlade främst om fria mäns rösträtt till mer komplexa former som inkluderar bland annat mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Retention och prediktorer för behandlingsresultat vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Anna Vedin; [2012]
  Nyckelord :heroin; opiate dependence; buprenorphine; methadone; retention; maintenance treatment; mortality; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Heroin addiction is a chronic relapsing illness associated with high mortality. Drug assisted maintenance treatment (MT) with methadone or buprenorphine is evidence-based and effective. Recently a new outpatient MT program, with fast access to treatment, was started in Malmö, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vad döljer sig bakom symtomen? Sjukvårdspersonals hantering och patienters upplevelser av somatisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ida Brevigh; Danielle Sakac; Anna Vedin; [2009]
  Nyckelord :Hantering; patient; sjukvårdspersonal; somatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i det svenska samhället och har i alla tider varit tabubelagt, vilket försvårat situationen för individer som lider av psykiska problem. Somatisering är en typ av psykisk ohälsa som visar sig som somatiska symtom som är medicinskt oförklarliga. LÄS MER

 5. 5. Teknologibaserad självbetjäning - En lojalitetsskapande funktion?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin; Pehr Adolf Tamm; Anna Clarving; [2003]
  Nyckelord :Dagligvaruhandeln; kundtillfredsställelse; lojalitet; teknologibaserad självbetjäning TBSB ; servicekvalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur TBSB påverkar kundernas lojalitet inom dagligvaruhandeln. Metod:Efter att vi läste in oss på ämnena TBSB och lojalitet valde vi ut delar ur teorin där vi koncentrerat oss på lojalitet hos kunder i dagligvaruhandeln ur ett beteende och attitydperspektiv samt TBSB-faktorers påverkan på servicekvalitet och kundtillfredsställelse. LÄS MER