Sökning: "Annelie Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Annelie Sverige.

 1. 1. Faktorer som påverkar det interprofessionella teamet på operationssal : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Fredriksson; Annelie Askling; [2019]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; Interprofessional team; Teamwork; Collaboration; Communication; Patient Safety; Operationssjuksköterska; Interprofessionellt team; Teamarbete; Samverkan; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador på grund av bristfällig patientsäkerhet inom sjukvården. Operationspersonalen arbetar i en högriskmiljö där det ställs stora krav på deras kommunikation inom teamet. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med utmattningssyndrom

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Annelie Andersson; Frida Hedlund; [2019]
  Nyckelord :lidande; livsvärldsteorin; omvårdnad; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste åren och anses idag vara en folksjukdom. Utmattningssyndrom ger diffusa symtom som kan medföra att sjukdomen är svår att upptäcka. Sjuksköterskans ansvar är att stödja personerna i deras nya livssituation för att uppnå hälsa och minska lidande. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA TONÅRINGAR INSKRIVNA PÅ VÅRDAVDELNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Sandell; Annelie Westesson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; sjuksköterska; tonåring; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonåringars omvårdnadsbehov är på flera plan ett brett och utmanande arbete. Den inskrivna tiden kan för tonåringar påverkas på olika sätt genom individuell anpassning av vården. Upplevelsen av vården uppfattas olika av olika individer vilket gör kunskapen i detta än mer komplex. LÄS MER

 4. 4. Kyrkorna kalla till Guds ebjudande om nåd. : Dopets roll i de ekumeniska samtalen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Annelie Staaf; [2019]
  Nyckelord :dop; ekumenik; teologi; kyrkovetenskap; baptism; troendedop; barndop; församling; dopförnyelse; dopbekräftelse; konfirmation;

  Sammanfattning : Equmeniakyrkan bildades 2011 genom ett samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet har historiskt sett haft oförenliga dopsyner. Troendedopet i Baptistsamfundet kontra barndopet i Svenska kyrkan har varit en skiljelinje mellan de två samfunden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda mångbesökande patienter på akutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Hafsten; Annelie Raidla Lund; [2019]
  Nyckelord :mångbesökare; akutmottagning; sjuksköterskans upplevelser; intervjuer;

  Sammanfattning : En akutmottagning är upprättad för att ta hand om patienter med akut sjukdom eller skada. Arbetet på akutmottagning är varierande och innebär korta möten med många patienter vilket ställer höga krav på sjuksköterskan. En liten grupp av mångbesökande patienter står för en stor del av besöken till akutmottagningen. LÄS MER