Sökning: "Annie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Annie Karlsson.

 1. 1. ”Barn vill ju röra på sig, det spritter ju i kroppen liksom” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Helge; Madeleine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; curriculum; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; läroplanen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Tillhörande frågeställningar tar upp på vilket sätt förskollärare beskriver att de genomför arbetet med fysisk aktivitet samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna beskriver som påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 3. 3. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 4. 4. Cross-Cultural Web Design for a Rule Based Marketing Tool

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Annie Önnered; Erica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :cross-cultural design; rule building tool; in-flight marketing; prototype; user behaviour; user centered design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : While flying today the customers will receive static advertisements on the screens placed in front of every seat. Hence, the advertisements do not differ depending on the flight’s duration or personal interests. LÄS MER

 5. 5. Design för hälsosammare engagemang på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Felicia Stocklassa; Annie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; psykisk hälsa; samhörighet; engagemang; designförslag;

  Sammanfattning : Sociala medier blir allt mer vanligt och används dagligen av miljontals användare. Sociala medier tillåter användare att enkelt kommunicera med varandra och utbyta innehåll i form av bilder, videor och text. LÄS MER