Sökning: "etnisk nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden etnisk nationalism.

 1. 1. NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sean Scull; [2020-06-22]
  Nyckelord :Front National; Sverigedemokraterna; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna - etniska eller medborgerliga nationalister?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julius Ljungström; Emelie Månsson; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; nationalism; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; Michael Ignatieff; idealtyper; civic; ethnic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study seeks to examine the nationalist ideological positioning of the Swedish parliament’s only self-proclaimed nationalist party, the Sweden Democrats (SD). The understanding of nationalism differs heavily in the social sciences and a variety of distinctions have been proposed in the study of it. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

 4. 4. Meningen med LIV1 : Semiotisk karaktärsdesign för animation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kaj Banfather; Kristofer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; banal nationalism; banal stereotypes; ethnic minority; semiotic analysis; character design; Stereotyper; banal nationalism; banala stereotyper; etnisk minoritet; semiotisk analys; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. LÄS MER

 5. 5. Genomgår basker en identitetsförändring? : En antropologisk studie om nationalism och unga baskers identitetsskapande i spanska Baskien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Elin Andreasson Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; nationalism; nation; etnicitet; föreställningar; kulturell förändring; globalisering; basker; Baskien; Spanien.;

  Sammanfattning : Länge har den nationella idén varit representerad och dominerande i Baskien tillsammans med den nationella identiteten. Baskerna håller fortfarande fast vid en gammal romantiserad bild av att vara en enad och självständig nation och föreställningen om en etnisk särskildhet förstärks av etniska och kulturella markörer såsom ett gemensamt språk, tillhörighetkänsla till plats, historiska anor, gemensamma traditioner och samhörighetskänsla mellan spanska och franska basker. LÄS MER