Sökning: "App Store"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden App Store.

 1. 1. Design of a Smart Cart App for Automated Shopping in Supermarkets

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Aida Arvidsson; Lina Hassani; [2020]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Smart Cart; Smart Shopping; Smart Enviroments; Internet of Things; User-Centered Design;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir många saker smartare, främst med hjälp av Internet of Things. En överblick på smart shopping visar att flera alternativa sätt att shoppa på har introducerats under de senaste åren för att förbättra och effektivisera shopping. LÄS MER

 2. 2. Hur får kunden läkemedelsinformation och rådgivning vid e-handel? : Enkätundersökning av kundens respektive farmaceutens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Riim Darwish Adel; [2020]
  Nyckelord :e-handel; apotek; distanshandel; online apotek.;

  Sammanfattning : I det moderna samhället används mer och mer den digitala tekniken inom olika områden. Apoteksmarknaden i Svergie har genomgått en stor förändring efter omregleringen 2009 bl.a utveckling av e-handel. Apotekens e-handel bör uppfylla läkemedelsverkets krav när det gäller patientens säkerhet och kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Paving the Path to Purchase : a study on the integration of a branded retail application in physical stores

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Gabrielsson Dukstenieks; Maya Strinnhed; [2019]
  Nyckelord :smart retailing; smart customer experience; purchase decision process; branded retail app;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the integration of a branded retail application in physical stores. Doing so, this study was conducted with a qualitative and abductive approach in the form of a case study focusing on H&M. LÄS MER

 4. 4. Smart inventory using acoustic and radio communications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Marika Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; Ultrasound; Wireless communication;

  Sammanfattning : The world is getting connected in both small and bigger systems. Internet of Things (IoT) has flourished the past years and we no longer just connect our computers and phones but also our cars, wallets, keys and even the furniture and lighting in homes are talking. It is time to take things one step further, give your food and supplies a voice. LÄS MER

 5. 5. Forensiska Artefakter hos Mobila Applikationer : Utvinning och Analys av Applikationen Snapchat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Nordin; Felix Liffner; [2019]
  Nyckelord :Forensics; Mobile forensics; DFIR; Snapchat; Magnet Axiom; Extraction; Snapchat analysis; Forensic investigation; Snapchat artifacts; forensic artifacts; digital forensics; Forensik; Digitalforensik; Mobilforensik; Snapchat; Artefakter; Magnet Axiom; Utvinning; Samsung Galaxy S4; Applikationer; Mobilutvinning;

  Sammanfattning : Today's smartphones and tablets use different applications and software for all sorts of purposes: communication, entertainment, fitness, to share images with each other, to keep up to date with the news and lots of different daily tasks. With the heavy usage of all these apps, it is no wonder that it comes with a few issues. LÄS MER