Sökning: "Author"

Visar resultat 1 - 5 av 4324 uppsatser innehållade ordet Author.

 1. 1. ANALYSIS OF INTER-ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN MOBILITY AS A SERVICE NETWORKS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Enrico Giuseppe Bonito; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In transport and mobility industries, in recent years, there have been numerous innovations that have certainly had a major impact on the lives of citizens and their habits. The advent of new technologies and the importance of staying connected especially when travelling have opened the door to numerous innovations that are changing the concept of mobility inside and outside urban centers. LÄS MER

 2. 2. Bilateral Innovation Partnerships as a policy tool to foster innovation on a public and private level - A case study of the Swedish-German Innovation Partnership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jeffrey Fleischle; [2020-07-22]
  Nyckelord :Innovation partnership; Bilateral cooperation; Open Innovation; Ecosystems; National Innovation System; Innovation policy; Triple Helix; Cross-national collaboration;

  Sammanfattning : In recent years, the topics of societal challenges and innovation have become increasingly present, often in connection with digitalisation and ongoing globalisation. Sustainable solutions are needed – and governments as shapers of innovation systems must take up their responsibility. LÄS MER

 3. 3. Slagverksutdrag- Att spela tre standard utdrag på tre olika sätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Sandberg; [2020-07-06]
  Nyckelord :The Bolt; xylophone; Scheherazade; snare drum; Scheherazade; tambourine; Daniel Nordberg;

  Sammanfattning : This study is about how to play the Bolt by Dmitri Schostakovich, Daniel Nordbergstambourine-etude and the snare drum part in the third movement fromScheherazade by Rimskij- Korsakov in three different ways according to RogerCarlsson (percussionist at the Gothenburg symphony orchestra), Daniel Berg(percussion soloist) and Benjamin Sandberg (author). The author records and playsall the excerpts for four other professional musicians to see which recording theypreferred the most. LÄS MER

 4. 4. Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt. LÄS MER

 5. 5. “Sequenza I per flauto solo” Luciano Berio Differences between the proportional notation edition and the traditional rhythmic edition and its implications for the interpreter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Alba María Jiménez Pérez; [2020-06-22]
  Nyckelord :Berio; sequenza; flute; proportional notation; traditional rhythmic notation;

  Sammanfattning : This master thesis presents a comparison between the two versions of the pieceSequenza I for solo flute, written by Luciano Berio. Finding two editions of a piece with sodifferent approach regarding the notation is not so common and understanding the processbehind their composition is really important for its interpretation. LÄS MER