Sökning: "Behovsplanering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Behovsplanering.

 1. 1. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 2. 2. Framtagande av ett planerings- och styrsystem : Trioplast i Landskrona AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Henrik Andersson; Herman Persson; [2013]
  Nyckelord :Planerings- och styrsystem; Hierarkisk planering; Sälj- och verksamhetsplanering; Huvudplanering; Behovsplanering; Materialplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering; Produktionsplanering; Planning and control system; Hierarchical planning; Sales and operations planning; Master scheduling; Master planning; Requirement planning; Material planning; Capacity planning; Shop floor Control; Production activity control; Production planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trioplast Landskrona tillverkar och trycker plastmaterial till förpackningar. Med en prispressad marknad så upplever företaget att de har svårt att konkurrera med andra företag belagda i lågavlönade länder. LÄS MER