Sökning: "Blandäktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Blandäktenskap.

 1. 1. Blandäktenskap, eller inte? : En kvalitativ studie om albaner och svenskars tankar kring äktenskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Merita Sakirovska; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Detta enbart på grund av min familj och släkt" - Kosovoalbanska ungdomars syn på blandäktenskap i dagens Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Donika Salihi; [2018]
  Nyckelord :culture; mixed marriage; ethnic group; multicultural relationship;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kosovoalbaner ser på blandäktenskap i dagens Sverige. Vidare var studiens frågeställningar: hur intervjupersoner ser på relationer med någon med annan bakgrund och hur de upplever familjens åsikter. LÄS MER

 3. 3. Ett ohederligt äktenskap? : En kvalitativ studie om hur troende muslimska män i Sverige upplever muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Ana Maria Valovirta; Mostafa Geha; [2018]
  Nyckelord :Mixed marriage; Islam; culture; masculinities; Muslim women; Blandäktenskap; islam; kultur; maskuliniteter; muslimska kvinnor; kollektivet;

  Sammanfattning : Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna (Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man. LÄS MER

 4. 4. Tills kriget skiljer oss åt - Blandäktenskap, en väg till förening mellan de etniska grupperna i Bosnien-Hercegovina?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Madelen Ottosson; [2012]
  Nyckelord :Bosnian War; Ethnicity; Identity; Religion; Mostar; Mixed marriage; Bosnia-Herzegovina; Conflict resolution; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : A mixed marriage is defined as a social union between the couples families and friends where emotional bonds are tied across borders. The purpose of this paper is to analyze how a mixed marriage can contribute to a union between the ethnic groups in Bosnia-Herzegovina. LÄS MER

 5. 5. Min man från Mellanöstern : - en religionsvetenskaplig analys av två skildringar om blandäktenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Kristina Hellström; [2010]
  Nyckelord :Intercultural marriage; islamophobia; cultural differences; cross-border love; xenophobia; Blandäktenskap; islamofobi; kulturskillnader; gränsöverskridande kärlek; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Måste det nödvändigtvis vara invecklat och svårt med interkulturella relationer? Innebär kärleksrelationer över gränserna mer komplikationer än andra förhållanden där man delar kultur, religion och etnicitet? Det finns uppenbarligen många människor som fattar tycker för varandra oavsett nationalitet och tro, men i flera skönlitterära romaner skildras en bild av att det är mer eller mindre omöjligt att få ett sådant förhållande att fungera. Jag vill dock gärna fortsätta att tro att kärleken beror mer på en sorts personkemi och attraktion människor emellan, något som man inte direkt kan sätta fingret på men som ändå finns där. LÄS MER