Sökning: "Brandförsök"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Brandförsök.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 2. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 3. 3. The impact of horizontal projections on external fire spread - A numerical comparative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Nilsson; [2016]
  Nyckelord :fönsterbröstning; bröstning; balkongplatta; balkong; horisontell projektion; SP Fire 105; numerical study; comparative analysis; validation study; adiabatic surface temperature; vertical fire spread; external fire spread; FDS 6.2.0; FDS; balcony; spandrel; horizontal projection; extern brandspridning; vertikal brandspridning; adiabatisk yttemperatur; valideringsstudie; jämförande analys; numerisk studie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the report was to investigate and compare the effect of horizontal projections along with different spandrel heights between the unprotected openings in the building facade. The effect was more specifically the effect on the risk level in regards to the external vertical fire spread. LÄS MER

 4. 4. Värmestrålningssköldar som brandskydd av stålelement : En teoretisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Elias Lindqvist; Sebastian Mäcs; [2015]
  Nyckelord :Värmestrålningssköld; Brandskydd; Brand; Stålkonstruktioner; Strålning; Stål; Stålpelare; Emissivitet; Aluminiserad stålplåt;

  Sammanfattning : I samband med ett brandförsök i Australien ämnat att undersöka sprinklersystem, testades även några enklare värmestrålningssköldar av olika högreflekterande material. I försöket placerades tre obelastade pelare ut och utsattes för full brand. LÄS MER

 5. 5. Riskutredning av Nordsjö Måleriservice i Malmö samt brandförsök med färgprodukter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mattias Johansson; Gustaf Sandell; [2002]
  Nyckelord :färgprodukter; brandfarlig vätska; brandförsök; Riskutredning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report covers risk assessment of a paint wholesaler and retail store. Fire experiments with paint products are carried out and evaluated... LÄS MER