Sökning: "CFO characteristics"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden CFO characteristics.

 1. 1. Effects of CFO Characteristics on the Use of Management Control Systems - An Upper Echelons Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elias Alvebro; David Eliasson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Upper echelons theory; management control systems; CFO characteristics; levers of control; gender; business education; marital status;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Managament.... LÄS MER

 2. 2. Frivillig rapportering och personliga egenskaper : En kvantitativ studie om hur CEO:ers respektive CFO:ers personliga egenskaper påverkar den frivilliga rapporteringen hos svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Björkegren; Rebecca Lind; [2020]
  Nyckelord :frivillig rapportering; personliga egenskaper; upper echelon theory; CEO; CFO; agentteori; systemorienterade teorier;

  Sammanfattning : Intresset för frivillig rapportering har under de senaste åren ökat. Tidigare studier har fått varierande resultat avseende vad som påverkar företags frivilliga rapportering, men managers personliga egenskaper har antagits kunna ha en påverkan. LÄS MER

 3. 3. Ledningens karaktärsdrag - effekten på kapitalstruktur : En studie om förhållandena mellan tre individuella chefers karaktärsdrag och företags hävstång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Johan Lilliestrand; Mikaela Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Chefer; CEO; CFO; COO; hävstång; kapitalstruktur; karaktärsdrag; skuldsättningsgrad; Upper Echelons teorin; Agentteorin; Pecking-order teorin; Trade-off teorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Här diskuteras bakgrunden till studien och en problematisering kring chefers karaktärsdrag och dess påverkan på kapitalstruktur samt vad som menas med dessa begrepp. Vidare tar detta kapitel upp det underliggande intresset att förklara sambandet mellan tre chefers karaktärsdrag (CEO, CFO och COO) och kapitalstruktur. LÄS MER

 4. 4. The changing role of a CFO: a Swedish study on Earnings Management

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ayesha Waqar; Xinyu Wang; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; CFO Turnover; Discretionary Accruals; Emerging Role;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide empirical evidence regarding the existence of earnings management through an investigation of the changes in discretionary accruals surrounding a Chief Financial Officer (CFO) turnover event and tests how the role of a CFO has evolved over time in Sweden. Empirical tests are conducted on a sample of 240 CFO turnover observations accumulated from 201 NASDAQ OMX Stockholm firms over the time period 2001- 2017. LÄS MER

 5. 5. Investors' response to CFO changes: Do CFO characteristics matter?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mikael Grip; Evelina Radgren; [2019]
  Nyckelord :CFO successions; Investor reactions; Stock price reactions; Gender; Origin;

  Sammanfattning : This study aims to answer if and how investors react to CFO succession announcements. We analyze if investors value the CFO role and also if investors care about the CFO characteristics Gender and Origin in their market valuations. We use a sample of 469 observations from Nasdaq Stockholm during the period 2001-2018. LÄS MER