Sökning: "Camilla Hammarström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Camilla Hammarström.

 1. 1. Hinder för sjuksköterskan inom omvårdnadsarbetet : Vid trycksårsprevention

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Burke; Camilla Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Barriers; Nurse; Pressure Ulcer; Prevention; Hinder; Prevention; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Background: Nurses have the main responsibility of pressure ulcer prevention and should use appropriate measures to prevent suffering in patients. Pressure ulcers can occur as a healthcare-injury and are used globally in measuring the quality of care. Pressure ulcers are painful and affect the patient's quality of life and are costly to society. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av den egna och sjukvårdspersonalens handhygien inom somatisk slutenvård – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Gunnarsson; Anna Hammarström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Norm critical pedagogy in the second language classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Camilla Edvinsson; Sofia Hammarström; [2017]
  Nyckelord :educational steering documents; discourse analysis; degrading treatment; ESL; educational policy; norm critical pedagogy; anti-oppressive education; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : English as a second language (ESL) classrooms in Sweden constitute multicultural and social platforms where different language backgrounds and attitudes meet and where norms intersect, are contested and negotiated, creating possibilities for some, but limitations for others. The Swedish National Agency for Education promotes norm critical pedagogy (NCP) as a means to tackle degrading treatment and prevent discrimination in school and in society. LÄS MER

 4. 4. Du håller mig som ingen annan, i en värld som är hopplös och sjuk : En analys av lesbisk närvaro i tre texter som behandlar Karin Boyes person och författarskap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kajsa Stormen Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Karin Boye; lesbisk; queerteori; Margit Abenius; Gunilla Domellöf; Camilla Hammarström;

  Sammanfattning : This essay investigates how silence is used as a way to speak about, and give presence to what cannot be named; the female homosexuality and the lesbian. The analysis consists of three texts that are reoccurring in Swedish literature research about Karin Boye, Swedish modernist, her person and writings. LÄS MER

 5. 5. Äta för att lära? : - pedagogers uppfattning om sambandet mellan mat och koncentration i förskola och skola.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Cecilia Hammarström; Camilla Jagefeldt; [2008]
  Nyckelord :Food; pre-school; school; attention deficits; “a school for all”; pedagogic meals.; Mat; förskola; skola; koncentrationssvårigheter; en skola för alla; pedagogiska måltider.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilken uppfattning pedagoger i förskola och skola har om sambandet mellan mat och koncentration. Anser de att mat har en betydelse för barns förmåga att delta i de verksamheter de befinner sig i? För att barn och vuxna skall orka vara delaktiga i sociala sammanhang och kunna vara koncentrerade krävs en näringsriktig kost. LÄS MER