Sökning: "Carl Hultberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carl Hultberg.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. Public Sentiment on Twitter and Stock Performance : A Study in Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jimmy Henriksson; Carl Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Public Opinion; Stock Market; Stock Performance; Statistics; Computer Linguistics; Natural Language Processing; Twitter.; Sentimentanalys; Folkopinion; Aktiemarknaden; Aktiekursutveckling; Statistik; Språkteknologi; Twitter.;

  Sammanfattning : Since recent years, the use of non-traditional data sources by hedge funds in order to support investment decisions has increased. One of the data sources which has increased most is social media and it has become popular to analyze the public opinion with help of sentiment analysis in order to predict the performance of a company. LÄS MER

 3. 3. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER

 4. 4. ”…det är bara jag som har fuckat det” -En kvalitativ studie om ungdomars omhändertagande enligt LVU

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Arvidson; Annica Hultberg; Carl Rågholm; [2009-01-14]
  Nyckelord :Pojke; Flicka; Annan berörd behandlingspersonal; LVU;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Att undersöka hur ungdomar som är placerade enligt 2-3 § i LVU ser på sin egen situation som omhändertagen, hur deras uppväxt sett ut samt att se på eventuella skillnader mellan pojkar och flickor. Utöver detta vill vi se huruvida de ungas uppfattningar stämmer överens med annan berörd behandlings- personals uppfattning om grunder för LVU-omhändertagande generellt sett. LÄS MER