Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 1. Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; Carl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkdidaktik; lärarattityder; läsförståelse; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 3. 3. Barbarians at the bell? A study on private equity-sponsored companies' post-IPO operating performance in relation to analysts' estimates in the Nordics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl Magnusson; Jakob Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Initial public offering; Private equity; Analyst forecast; Forecast error;

  Sammanfattning : This study examines the association between private equity (PE) sponsorship and analysts' forecast errors in the context of initial public offerings (IPOs) in the Nordics. The sample of 90 observations is collected using offering data from firms listed on the main lists in Sweden, Finland, Denmark and Norway covering the time period 2011-2016. LÄS MER

 4. 4. Consideration of downstream functions in New Product Development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Carl Philip Fredborg; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, customers demand for new products has increased in line with a rapid technological change. This has put pressure on industrial companies regarding New Product Development (NPD) in order to continuously develop and produce products at or above the customers’ expectations. LÄS MER

 5. 5. Leverage in Pharma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Becht; Atle Nilsson; Samuel Ögren Brunsberg; [2018]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Capital Structure; Pecking Order Theory; Trade-off Theory; Corporate Social Responsibility; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To test established theories on capital structure determinants for the pharmaceutical industry and to discern the determinants of capital structure of this industry. Methodology: A quantitative study is conducted using a deductive approach to statistically describe the nature of the global pharmaceutical industry's capital structure. LÄS MER