Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 1. Alien Octopodes: Öyvind Fahlström's Du gamla, Du fria, and the Institutional Practice of Swedish Experimental Feature Films

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Öyvind Fahlström; Du gamla; Du fria; Provocation; Peter Kylberg; JAG; Michael Meschke; Skärseld; Rune Hagberg; …och efter skymning kommer mörker; Carl Gyllenberg; Som i drömmar; Peter Weiss; Hägringen; The Swedish Film Institute; avant-garde film; experimental film; Swedish experimental features; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the discursive networks and production contexts of the rare and insular phenomena of Swedish experimental features. As a point of departure, the tentative and limited filmography of Swedish artist Öyvind Fahlström is expanded upon, as the thesis present a unique case study on his first and only feature film Du gamla, Du fria (“Provocation”, 1972). LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Parking Space Detection From Aerial Imagery Using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Max Lindblom; Carl Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Autonomous Cars; Convolutional Neural Networks; Parking; Image Analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, the viability of using Convolutional Neural Networks to detect parking spaces using aerial imagery has been evaluated. Three state of the art networks have been tested - YOLOv3, RetinaNet, and Mask R-CNN. LÄS MER

 3. 3. Akustiska värden i platonkonstruktioner : Minimera lågfrekvent buller i skolmiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Henny Franzén; Carl Elmondt Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ACOUSTIC;

  Sammanfattning : I denna studie har man fokuserat på hur omfattande ljudnivåerna kan vara på ett så kallat flytande golv. Det har fördjupats i konstruktioner med Platonmatta för att få en uppfattning om hur de akustiska faktorerna yttrar sig när någon beträder golvet. LÄS MER

 4. 4. Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; Carl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkdidaktik; lärarattityder; läsförståelse; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER