Sökning: "Carl-Johan Nilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carl-Johan Nilsson.

 1. 1. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 2. 2. Redovisning enligt IFRS

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Karlsson; Erik Karlsson; Marie Nilsson; [2007-01-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: År 2002 antogs EU-parlamentets och rådets förordning omtillämpning av internationella redovisningsstandarder, den så kallade IAS-förordningen. Förde svenska bolagen innebar detta att IFRS skulle tillämpas i noterade bolagskoncernredovisningar från och med 1 januari år 2005. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv Produktpresentation åt Abu Garcia

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Kristoffer Edvardsson; Conny Högkvist; Tobias Nilsson; Carl-Johan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :3D; modelling; flash; action script; product presentation; web application; animating; sound; music; video; interaction; post production; stop motion; fusion; adobe premiere; Abu Garcia;

  Sammanfattning : Detta projekt har producerats i samarbete med Abu Garcia i Svängsta, Blekinge. Vårat projekt är en interaktiv produkt presentation gjord i flash med inslag av 3d, video och ljud. Våran tanke är att användaren ska kunna se hur en Ambassadeur Record fiskerulle ser ut både på insidan och utsidan, hur den fungerar och vad som gör den så unik. LÄS MER

 4. 4. Pulp Fiction - effects of climate control policies on the Swedish pulp and

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Andersson; Pontus Löfstrand; [2004]
  Nyckelord :Climate control policy instruments; emissions trading; tradable green certificates; thermo mechanical paper production; integrated sulphate paper production; pulp; energy utilization; electricity price; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Andersson, Carl-Johan and Löfstrand, Pontus Supervisors: Nilsson, Lars J. Department of Technology and Society, Environmental and Energy Systems Studies, Lund University. Yard, Stefan, Department of Business Administration, Lund University. Kling, Åsa, Vattenfall Utveckling AB. LÄS MER