Sökning: "gladh"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet gladh.

 1. 1. Sleep apnea prediction in a Swedish cohort : Can the STOP-Bang questionnaire be improved?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Miriam Gladh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Obstructive sleep apnea (OSA) is defined as more than five breathing pauses per hour of sleep, an apnea-hypopnea index (AHI) > 5. STOP-Bang is a questionnaire that predicts the risk of sleep apnea based on risk factors, like snoring, hypertension, and throat circumference greater than 40 cm. LÄS MER

 2. 2. Var kan min berättelse få rum? : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av missfall ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Rebecca Gladh; Sandra Wahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Women; miscarriage; experience; sociology of emotions; culture; stigma; kvinnor; missfall; emotionssociologi; kultur; stigma;

  Sammanfattning : Up to 15-20 percent of all diagnosed pregnancies in Sweden end in miscarriage but despite the significant number of miscarriages, research shows that it is still a stigmatized experience that is rarely a discussed topic in Western culture. The aim of this study is to deepen the understanding of women’s experiences of miscarriage and how their emotions are met from the people around them such as family and friends but also institutions that provide healthcare. LÄS MER

 3. 3. Ladder to rooftop tents : Product development of a new contractable ladder suited for Thule rooftop tents

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Gladh; Robert Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Product design; Industrial design; ladder; rooftop tents; active and outdoor life; user studies; CAD; prototyping; Thule;

  Sammanfattning : This thesis report contains the development of a new ladder specifically designed for needs of the rooftop tent users. The project has been conducted by two students wor- king full time over the duration of twenty weeks with the start in mid-January and is a culmination of their education in industrial design engineering at Luleå university of technology. LÄS MER

 4. 4. Ojämlikhet i utfall efter stroke : Förklarar riskfaktorer socioekonomisk skillnad i utfall?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Miriam Gladh; Agnes Holma; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är en folksjukdom i Sverige med ungefär 25 000 drabbade varje år, där de med låg socioekonomisk status riskerar ett sämre utfall efter stroke än de med hög socioekonomisk status. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka om en högre förekomst av riskfaktorer bland de med låg socioekonomisk status förklarar varför de har ett sämre utfall än de med hög socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Image Synthesis Using CycleGAN to Augment Imbalanced Data for Multi-class Weather Classification

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Marcus Gladh; Daniel Sahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decade, convolutional neural networks have been used to a large extent for image classification and recognition tasks in a number of fields. For image weather classification, data can be both sparse and unevenly distributed amongst labels in the training set. LÄS MER