Sökning: "Catarina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Catarina Nilsson.

 1. 1. Digitalisering i förskolan : En kvalitativ studie om hur digitalisering framställs i pedagogiska medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emilia Nilsson; Catarina Molin; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; kritisk diskursanalys; digital kompetens; pedagogiska medier; förskola;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks hur begreppet digitalisering framställs i pedagogiska medier. Studien utsätter dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan om jag vill, typ...” : En kvalitativ studie om hur elever förstår sitt lärande och hur undervisningen förebyggande kan stödja eleverna i lärprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Catarina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; Formativ bedömning; Förebyggande stöd; Inre motivation; Metakognition; Proximal utvecklingszon; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med utgångspunkt i elevernas förståelse för sitt lärande öka förståelsen för hur lärare i ett förebyggande arbete, utifrån hur undervisningen struktureras och organiseras, kan stödja elevernas lärande. Hur kan eleverna ges stöd men även möjlighet till att kunna vara delaktiga och ta ansvar i sin lärprocess? Kunskap om hur lärandet ser ut från elevperspektivet är viktigt för lärare att veta, så de kan planera en undervisning som möter elevernas behov. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer - En studie om motivationsfaktorer och hur de påverkas av en fastighetsmäklares personliga egenskaper och beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Catarina Nilsson; Mia Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityder till samtalsbehandling hos unga vuxna : En jämförande enkätstudie om attityder till samtalsbehandling utifrån geografisk och kulturell bakgrund hos unga vuxna i ålder 18-25 år i Jokkmokk och Varberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Lisbet Nilsson; Catarina Vallin; [2013]
  Nyckelord :Attityder till samtalsbehandling; unga vuxna; psykisk ohälsa; geografi; kultur.;

  Sammanfattning : Historiskt har det skett en betydande förändring gällande allmän inställning och attityd tillpsykologisk behandling (Gieser 2009). Att gå i terapi är inte längre lika tabubelagt utan berörs imedia och den allmänna debatten. LÄS MER

 5. 5. Here and There: The setting of dolmens and passage graves in north-eastern and south-eastern Scania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Catarina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :dolmen; passage grave; landscape; Scania; megalithic; setting; dös; gånggrift; landskap; Skåne; megalit; omgivning; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this master’s thesis I have explored what characterises the setting of dolmens and passage graves in north-eastern and south-eastern Scania, southern Sweden, if there are common features, and what meaning/connection the setting can imply. By combining field visits at twenty-four sites with search results from the Swedish National Heritage Board’s database, map studies, literature studies and previous research, I have found that the sites are characterised by diversity in the setting, though some sites share a combination of characteristics. LÄS MER