Sökning: "Charlotte Simonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Charlotte Simonsson.

 1. 1. Undervisning och språkstörning i praktiken : En kvalitativ studie om språklig sårbarhet i en komplex kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Charlotte Simonsson; [2015]
  Nyckelord :specialpedagogik; språkstörning; delaktighet; undervisning; elevhälsa; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här studien var att undersöka hur lärare organiserar undervisning för elever med språkstörning, för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser. Skollagen utgår från FN:s bestämmelser om att säkerställa mänskliga rättigheter som jämlikhet och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Motstand og usikkerhet i forandringsprosesser. Hvordan kan dialog og deltagelse tas i bruk for å sikre et vellykket utfall av en organisasjonsforandring?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cathrine Westlie Eidal; [2010]
  Nyckelord :dialog; organisasjonsforandring; forandringskommunikasjon; deltagelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Resistance and uncertainty in change processes. How can dialogue and participation be used to ensure a successful implementation of a change initiative? Author: Cathrine Westlie Eidal Advisor: Charlotte Simonsson Problem: Resistance and uncertainty towards change are the main problems why change initiatives fail. LÄS MER

 3. 3. Marknadskommunikation: -En jämförande studie mellan teori och praktik med fokus på det mindre företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Viktor Olsson; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; kommunikation; identitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Kandidatuppsats inom Service Management Titel: Marknadskommunikation: En kvalitativ undersökning av marknadskommunikation för det mindre detaljhandelsföretaget. Författare: Patrik Bengtsson, Viktor Olsson och Jakob Redlund Termin och år: VT09 Kursansvarig institution: Institutionen för Service Management, Helsingborg Handledare: Jesper Falkheimer och Charlotte Simonsson Nyckelord: Profil, image, identitet, marknadsföring, detaljhandel, hemsida och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Hur ska vi få Spara att Slösa igen? – en studie om modeföretags kommunikation i tider av finansiell oro.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Kojan; Pamela Persson; Sanna Sultan; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; trender; taktiker; modebranschen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur ska vi få Spara att Slösa igen? – en studie om modeföretags kommunikation i tider av finansiell oro. Författare: Johanna Kojan, Pamela Persson, Sanna Sultan Handledare: Mats Heide, Charlotte Simonsson Nyckelord: Kommunikation, trender, taktiker, modebranschen. LÄS MER