Sökning: "Climate activism"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Climate activism.

 1. 1. Green populism : a new phenomenon

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ariana Carvalho; [2020]
  Nyckelord :Green Populism; Populism; Green Ideology; Qualitative Content Analysis; Greta Thunberg; Climate activism; Green Populist Discourse;

  Sammanfattning : This study aims at exploring a new phenomenon labelled here as green populism. Building on modern theories of populism and green ideology, this case-study is focused on finding which elements of green populism are present, if any, in Greta Thunberg’s discourse. LÄS MER

 2. 2. “Lay down our differences” : An interpretive study of problem representation(s) and inclusion in Extinction Rebellion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Isaksen; [2020]
  Nyckelord :environmental movements; Extinction Rebellion; structural power; inclusion; intersectional feminism; WPR;

  Sammanfattning : Previous research on social movements shows that as a consequence of social stratification, structurally privileged groups in society are more prone to engage in and take on leading positions in collective action than those who are structurally marginalised. This essay takes off in the puzzle of deficient inclusion in social movements that identify as inclusive, and looks at how that problem also appear empirically in the environmental movement Extinction Rebellion (XR). LÄS MER

 3. 3. The Extraordinarily Ordinary: How the Rebels of Extinction Rebellion Berlin Shape Their Movement by Using Connective Action Repertoires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hannah Amm; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; collective action; connective action; social movement theory; decentralized networks; Social Sciences;

  Sammanfattning : Extinction Rebellion (XR) is a global climate justice movement. Founded in 2018 in the UK and arising partly out of the Rising Up! network, it has since spread across the globe with various local and working groups in 57 countries. While environmental in focus, XR appears to be more than what first meets the eye. LÄS MER

 4. 4. “I see it as my damn responsibility to do what I can so that people become aware of what is happening”: A narrative study about individual perception on climate change.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Sjökvist; Belinda Medic; [2020]
  Nyckelord :Climate Change; Risk perception; Perception; Engagement; mitigation; pro-environmental behavior;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot mänskligheten, och konsekvenserna av klimatförändringarna kommer öka både i omfattning och allvar i takt med att den globala uppvärmningen intensifieras. Detta leder till överhängande risker mot många områden i samhället. LÄS MER

 5. 5. Pengarna eller livet – En kvalitativ gestaltningsanalys av Extinction Rebellion Sveriges pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kalle Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; Pressmeddelande; Gestaltning; Kollektiv Identitet; Benford och Snow; Sociala rörelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den klimataktivistiska organisationen Extinction Rebellion Sverige gestaltar klimatfrågan och på vilka sätt denna gestaltning ligger till grund för skapandet av en kollektiv identitet. Det har jag gjort genom att fokusera på organisationens pressmeddelanden som de publicerat på sin hemsida. LÄS MER