Sökning: "Cohen’s Kappa"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Cohen’s Kappa.

 1. 1. Riktade hälsosamtal i Skåne: Analys av samtidig validitet hos frågor om självskattad fysisk aktivitet samt kartläggning av stillasittande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Stigsson; Johanna Jaran; [2021]
  Nyckelord :Concurrent validity; Physical Activity; Questionnaires; Sedentary behavior; Targeted Health dialogues; Fysisk aktivitet; Riktade hälsosamtal; Samtidig validitet; Självskattningsformulär; Stillasittande;

  Sammanfattning : Background: “Targeted health dialogues” is a preventive method that aims to reduce the risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes. It includes a health-survey containing physical activity (PA)-questions. Health region Skåne introduced the method 2020 and decided to add additional questions about PA and sedentary behavior (SB). LÄS MER

 2. 2. Ser vi samma sak? Interbedömarreliabiliteten för erfarna och oerfarna bedömare av rörelsekontroll för ländryggen hos styrkelyftare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Susanna Johansson; Mikael Schau; [2019]
  Nyckelord :interraterreliability; movement control; low back pain; weightlifters; interbedömarreliabilitet; rörelsekontroll; ländryggssmärta; styrkelyftare;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ländryggssmärta är idag ett av de största folkhälsoproblemen och drabbar majoriteten av människor någon gång under deras livstid. Det är viktigt med validerade och reliabla tester för att undersöka problematiken. Nedsatt rörelsekontroll är en trolig källa till symptom i ländryggen. LÄS MER

 3. 3. Ditch detection using refined LiDAR data : A bachelor’s thesis at Jönköping University

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonatan Flyckt; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; geographic information systems; GIS; classification trees; supervised learning; maskininlärning; geografiska informationssystem; GIS; klassificeringsträd; övervakat lärande;

  Sammanfattning : In this thesis, a method for detecting ditches using digital elevation data derived from LiDAR scans was developed in collaboration with the Swedish Forest Agency. The objective was to compare a machine learning based method with a state-of-the-art automated method, and to determine which LiDAR-based features represent the strongest ditch predictors. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av cervikal auskultation som komplement till klinisk bedömning av sväljningsförmåga – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Almquist; Kelly Jerpenberg; [2018-12-13]
  Nyckelord :Cervikal auskultation; Fiberendoskopisk undersökning av sväljning; klinisk sväljundersökning; dysfagi; pilotstudie; Cervical auscultation; Fiberendoscopic examination of swallowing; clinical swallow examination; dysphagia; pilot study;

  Sammanfattning : This pilot study examines cervical auscultation as a complement to the clinical swallow examination. Nine speech and language pathologists (SLPs) with at least two years dysphagia experience, who attended a two-day course in cervical auscultation (CA) and regularly use CA, assessed the swallowing sounds of different consistencies recorded from 10 patients. LÄS MER

 5. 5. Psykometrisk utvärdering av instrument för ADL-förmåga hos patienter med psykossjukdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Yar Shakely; Disa Williamsson; [2018]
  Nyckelord :ADL; ADL-förmåga; Aktiviteter i dagligt liv; psykos; schizofreni; psykometri; psykometrisk undersökning; reliabilitet; validitet;

  Sammanfattning : Syftet var att utvärdera instrumentet Min Förmåga genom att undersöka 1) interbedömarreliabilitet och 2) konvergent validitet. Min Förmåga utarbetades för att möjliggöra enklare bedömningar av Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL) på inneliggande patienter i psykiatrin. LÄS MER