Sökning: "Damm"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet Damm.

 1. 1. Water sources' key role in the Vomb basin biosphere reserve. An analysis of ecosystem services.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Ousayma Bakir; [2022]
  Nyckelord :Ecosystem services analysis; biosphere reserve; water sources; classification; Vomb; Skåne; south of Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study was done to gain an understanding of the importance of 12 water sources that are in the Vomb biosphere reserve. To do so, an ecosystem services analysis that included the four following types of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, and cultural services, was conducted. LÄS MER

 2. 2. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Wide-Angle Radome Design for Low-Cost Additive Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Martin Fajerberg; Mattias Nylander; [2022]
  Nyckelord :Radar; Radome; A-Sandwich; B-Sandwich; Multilayer; Polarization; Angle of Incidence; Finite Element Method; Differential Evolution Optimization; Transmission Line Theory; Honeycomb; Additive Manufacturing; Electromagnetic Theory; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The radome, a portmanteau of the words radar and dome, is a protective dielectric cover to protect a radar from its surrounding environment. The surrounding environment can be rain, wind, sand, dust and whatever else that might harm the radar. LÄS MER

 4. 4. Ur samma jord

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Wadman; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; Alberga; Folkets hus; bathhouse; research facility; marsh; rammed earth; house on pillars;

  Sammanfattning :  The plot is situated south of the small village Alberga in the south west of the municipality of Eskilstuna. The project is an example of how a landscape can be made accessible for people and through emotional conection be considered worth protecting, and at the same time offer a house for community. LÄS MER

 5. 5. Simulerad nivåreglering av vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Hadi Azizi; [2022]
  Nyckelord :simulering; vattennivåreglering; simit; plcsim advanced; tia portal; utskov; hmi; virtuell modell;

  Sammanfattning : Vattenkraften är en viktig del av den svenska elförsörjningen och tillgodoser cirka 45 % av det årliga elbehovet i landet. Vattenkraften utnyttjar höjdskillnaden mellan inflödet och utflödet för att driva turbiner och producera el. LÄS MER