Sökning: "ECDIS"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ECDIS.

 1. 1. Träning ger färdighet : Användarnas perspektiv på ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Pelle Holmberg; Carlsén Robin; [2019]
  Nyckelord :ECDIS; human factor; education; competence; standardization; user friendliness.; ECDIS; mänskliga faktorn; utbildning; kompetens; standardisering; användarvänlighet.;

  Sammanfattning : Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. LÄS MER

 2. 2. Electronic Chart Display Information System : En kvalitativ studie om användarnas upplevelser av ruttplanering i ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Christoffer Zachau; Erik Säfström; [2018]
  Nyckelord :ECDIS; arbetsbelastning; ruttplanering;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks den upplevda arbetsbelastningen vid ruttplanering i ECDIS. Syftet med studien är att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten upplever arbetsbelastningen vid ruttplanering med ECDIS. LÄS MER

 3. 3. Integrerade navigationssystem - En studie om användarvänlighet, komplexitet och utbildning

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Egon Britz; Patrik Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Integrerade navigationssystem; användarvänlighet; kunskap; övningar; utbildning; radar; ECDIS; conning;

  Sammanfattning : Integrated navigation systems are complex. Today, it takes a lot of knowledge to be able to handle these advanced functions that can be found within the ECDIS, conning and radar systems. It is of great use to be able to know what will happen to the specific systems when a system or sensor in the chain around it fails or delivers bad data. LÄS MER

 4. 4. Taktiskt ruttutbyte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Markus Thornberg; David Manukyan; [2017]
  Nyckelord :COLREGS; Radar; ARPA; AIS; VHF; TSS; EPD; CPA; Ruttutbyte; STM MONALISA; Kalmars Sjöfartshögskola; Ship Trafic Management;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gjort att nya möjligheter har tillkommit för att säkra framförandet av fartyg och effektivisera ruttplaneringen. Ett av de effektiviseringssäten som för närvarande utvecklas är ruttutbyte. LÄS MER

 5. 5. How a ship´s bridge knows its position - ECDIS assisted accidents from a contemporary human factors perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mads Ragnvald Nielsen; [2016]
  Nyckelord :engineering; cognitive systems; Human and technology interaction; accident prevention; systems safety; interaction design; safety by design FLMU06; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The technological artifacts used in ship navigation have undergone substantial changes during the last decades, and real-time digital navigation is a reality with the introduction of the ECDIS. Despite the obvious merits of this new navigation mode, and the imagined improvement in safety that it theoretically should bring, ECDIS has in recent years been associated with several accidents. LÄS MER