Sökning: "Edvina Palmcrantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Edvina Palmcrantz.

 1. 1. När skolan blev en marknad: en idéanalys av kommunaliserings- och friskolereformen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2022]
  Nyckelord :NPM; skola; marknadisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; kommunalisering; friskolereformen; idéanalys; idealtyp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 1980’s and the 1990’s several political reforms were implemented in the Swedish education system. The reformation led to a decentralization of the school responsibility and an increased market orientation in the Swedish school system. LÄS MER

 2. 2. Kommunutredningen 2020: Ett politiskt perspektiv på kommunsammanläggningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2021]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Bacchi; WPR; problemframställning; policyanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. LÄS MER