Sökning: "Effektiva marknads hypotesen"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden Effektiva marknads hypotesen.

 1. 6. Värdering av optionsbaserade incitamentsprogram : En jämförelse mellan skattad och historisk volatilitet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara Engvall; [2007]
  Nyckelord :Effektiva marknads hypotesen; IFRS 2; incitamentsprogram; volatiliteten och Black and Scholes optionsprissättnings modell.;

  Sammanfattning : Aktierelaterade ersättningar skall från och med 1 januari 2005 redovisas enligt den nya redovisnings standarden IFRS 2. Standarden går ut på att incitamentsprogram skall redovisas som en kostnad i resultat räkningen. För att värdera incitamentsprogram baserade på optioner skall värderingsmodellen Black-Scholes användas. LÄS MER

 2. 7. Value Vs Growth : A study of portfolio returns on the Stockholm Stock Exchange

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anders Carlström; Rikard Karlström; Jakob Sellgren; [2006]
  Nyckelord :Finance; P B; P E; Portfolio theory; Efficient market hypothesis; Anomalities.; Finansiering; P B; P E; Portföljteori; Effektiva marknads hypotesen; Abnormaliteter;

  Sammanfattning : Research Questions:• Will a portfolio based on value stocks, on a risk-adjusted basis, outperform a portfolio based on growth stocks on the Stockholm Stock Exchange?• Is the superior strategy able to generate abnormal risk adjusted returns by beating the OMXS in-dex?Purpose:The purpose is to investigate if an investor by purchasing a portfolio based on value stocks will outperform a portfolio based on growth stocks. Furthermore the authors aim to examine if the superior portfolio can beat the OMXS index and create abnormal returns on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 3. 8. Management Buyout : en vinst- eller förlustaffär

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Devinder Kaur; Mette Leger; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; management buyout;

  Sammanfattning : Det förekommer en mängd olika företagsrekonstruktioner på marknaden. Denna uppsats behandlar en typ av företagsrekonstruktion, management buyouts (MBO). Begreppet innebär att den befintliga företagsledningen köper upp delar eller hela företaget och genom sitt majoritetsägande går från att vara passiva agenter till ägare. LÄS MER