Sökning: "change of CEO"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden change of CEO.

 1. 1. "There is no one size fits all" : A case study of managers role, when implementing sustainability work in an organization - in a Malaysian context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Cangemark; Marie Rydståle; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Agenda 2030; Organizational change; Leadership; Implementation; Communication; Learning;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Countries all over the world has through the UN Global Development Goals, Agenda 2030, voluntarily committed to work for an environmentally, socially and economically sustainable world. Countries may have different conditions for achieving the goals, and for managers this kind of change can result in higher expectations on the leadership. LÄS MER

 2. 2. The Development of a Learning Package : From University to Upper Secondary School Adaptation and the Implementation of a Banking role

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Edvin Carlson; Krister Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order for society to achieve its goal of a sustainable future, it is important that the school system implements education for sustainable development (ESD). In this report, a sustainable development (SD) learning package from Snowflake Education, consisting of a system thinking module (STM) and the game FishBanks, an ESD role-play game developed by Dennis Meadows, was further developed in two separate directions. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av goodwill under IAS 36 : Bestämmande faktorer som påverkar aktualisering av goodwillnedskrivning hos företag på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Almir Berbic; Markus de Barès; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; goodwill impairment losses; impairment test; IAS 36; earnings management; big bath; income smoothing; agent theory; contract theory; debt hypothesis.; Goodwill; IASB; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IAS 36; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori; kontraktsteori; skuldsättningshypotes.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker företagsspecifika ekonomiska faktorer och opportunistiska incitamentrelaterade faktorer hos företagsledare som är bestämmande för aktualisering av goodwillnedskrivning i den svenska kontexten. År 2005 implementerade International Accounting Standard Board principbaserade riktlinjer avseende redovisning av goodwill enligt IAS 36 mot tidigare systematiska avskrivningar av goodwill. LÄS MER

 4. 4. Goodwill : En studie om sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och företagens väsentliga händelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ömer Abic; Johannes Larsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory; Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory;

  Sammanfattning : Vi har studerat svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsens largecap-lista som omfattar de största börsnoterade bolagen i Sverige. Syftet med denna studie är att söka samband mellan bolagens nedskrivningar av goodwill och väsentliga händelser. Dessa väsentliga händelser utgörs av byte av revisor och verkställande direktör. LÄS MER

 5. 5. Shared understanding across organizational divisions - A qualitative study of store managers in a corporate cultural change process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Johansson; Therese Erenius; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cultural change; internal boundaries; boundary work; store managers;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER