Sökning: "Ekonomisk tillväxt i afrika"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Ekonomisk tillväxt i afrika.

 1. 1. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Sammanfattning : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. LÄS MER

 2. 2. Hur bidrar frihandel till ekonomisk tillväxt i subsahariska Afrika? : En empirisk undersäkning av sambandet mellan frihandel och ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodas Dawit; Yvonne Samo; [2019]
  Nyckelord :economic growth; free trade; Sub-Saharan Africa; total trade; capital; institutions;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between free trade and economic growth as well as what impact open trade has on economic growth in sub-Saharan Africa. Some previous studies question this connection while a majority claim that there is a positive correlation. The data used is collected from World Bank and Fraser Institute. LÄS MER

 3. 3. Ethnic Tension and Economic Development : An Econometric Panel Data Study of Ethnic Tensions Impact on Economic Development in African Countries

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Annacarin Karlsson; Lovisa Talp; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A high level of ethnic diversity characterizes the African continent and several countries have struggled with tensions between ethnic groups. Research has explained Africa’s history of slow economic growth as a result of ethnic diversity but few have investigated the impact of ethnic tensions on economic development. LÄS MER

 4. 4. Leder mer bistånd till ökat humankapital i Afrika söder om Sahara? En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Landén; Frida Winterås; [2016-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biståndets möjliga inverkan på ekonomisk tillväxt är ett omdiskuterat ämne i tidigare litteratur där det både finns studier som finner att bistånd har positiv inverkan på tillväxt och studier som hävdar att bistånd ej tenderar till att ha någon positiv effekt. Den här uppsatsen studerar om bistånd får önskad effekt på humankapitalet i regionen söder om Sahara-öknen och vi har använt oss av en modell med fasta effekter för att ta hänsyn till exempelvis ländernas geografiska läge. LÄS MER

 5. 5. Foreign Direct Investment – Effekten av utländsk direktinvestering på ekonomisk tillväxt : En tidsserieanalys av utvecklingsländers tillväxtmöjligheter med FDI

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hamit Erdal; Erik Nyström; [2016]
  Nyckelord :Utländska direktinvesteringar; BNP; Ekonomisk tillväxt; Utvecklingsländer; FDI; Asien; Afrika Sub-Sahara; Investeringar;

  Sammanfattning : Studien koncenterar sig på att FDI som betyder utländska direktinvesteringar har en positiv påverkan på utvecklingsländers BNP. De valda utvecklingsländerna är uppdelade och ingår i gruppen Öst Asien och Stilla Havet och Sub -Sahara Afrika. LÄS MER