Sökning: "Emilia Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emilia Lind.

 1. 1. Den ojämnställda skolan. -En kvalitativ studie av kenyanska och svenska lärares

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emilia Lind; [2017-12-19]
  Nyckelord :gender education; equality in school; teaching gender; genus i skolan; jämställdhet i skolan;

  Sammanfattning : Ett ständigt aktuellt ämne är jämställdhet. Detta kan bero på att det för många kan ses som en självklarhet men att det ändå tycks svårt att praktisera. Allas rätt att bestämma över sig själv och utveckla sin personlighet ingår i FN:s (1948) förklaring av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i relation till arbetsuppgifter : En kvantitativ studie bland socialsekreterare i Västerbottens län. 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Lind; Fredrik Perdal; [2017]
  Nyckelord :socialsekreterare; psykiskt mående; psykisk ohälsa; arbetsbelastning; arbetsmiljö; inflytande; klientnära arbete.;

  Sammanfattning : En av fyra socialsekreterare lider av psykisk ohälsa, vilket gör att många blir utbrända och sjukskrivna under en längre period. Det finns olika faktorer som orsakar ohälsan, men en av dem kan vara det som är relaterat till deras arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Förskolepedagogers syn på miljö, material och barn i den fysiska inomhusmiljön : Får barn möjlighet att utveckla sin självständigt, kreativitet, initiativ och fantasi? : en studie genomförd i Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lind; [2016]
  Nyckelord :Miljö; material; rum; förskolan; barnsyn; barns inflytande; Sverige; England.;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar i den svenska förskolan och Englands styrdokument pekar på att barn utvecklas bra i en väl genomtänkt miljö. Detta kräver att förskolepedagogerna reflekterar över hur de väljer att organisera miljön. LÄS MER

 4. 4. Triggering Factors for Word-of-Mouth : A case ctudy of Tipp-Ex's viral marketing campaign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Richard Blomström; Emilia Lind; Frida Persson; [2012]
  Nyckelord :Interactive Viral Campaign; Word-of-Mouth; Tipp-Ex; Motivations; Emotional Involvement;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this Bachelor Thesis is to explore what makes an interactive viral marketing campaign effective in terms of Word-of-Mouth.Background: With the growth of Internet, a new force of marketing has developed where the consumer is more involved in the marketing process. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av pågående arbeten och principen om rättvisande bild : ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emilia Lind; Martin Moberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER