Sökning: "Förortssvenska"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Förortssvenska.

 1. 1. "Det är ingen struktur - det är förortssvenska" : Användningen av multietniskt ungdomsspråk i och utanför undervisningen ur ett högstadielärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Elaies; [2021]
  Nyckelord :Förortsslang; förortssvenska; attityder; multietniskt ungdomsspråk; högstadielärare; svenska som andraspråk; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod och fyra lärare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Andersson; [2018-07-04]
  Nyckelord :multietniskt ungdomsspråk; identitet; förortssvenska; språkdrag av förortssvenska; attityder till förortssvenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samtatt se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när denått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 3. 3. UTANFÖRSKAP,MACHOKULTUR OCHVARUMÄRKET FÖRORTEN : En kvalitativ analys av svenska hiphoptexter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Hjoberg; [2018]
  Nyckelord :hip hop; the Projects; socially stigmatized areas; territorial stigmatization; macho culture; branding; Swedish of the Projects.; hiphop; förort; socialt utsatta områden; territoriell stigmatisering; machokultur; varumärkesbyggande; förortssvenska.;

  Sammanfattning : Svensk hiphop är en växande genre som kan tolkas ha koppling till socialt utsatta ytterstadsområden. Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska hiphoplåtar. I studien analyserades svenska hiphoptexter i form av två delstudier. LÄS MER

 4. 4. "Vi lärare måste bara lära oss att förstå förortssvenska!" : -Högstadielärares reflektioner över förortssvenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ana Popovic; Erik Sebestyén Fred; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER