Sökning: "Familjeliv"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet Familjeliv.

 1. 1. ”Du får skylla dig själv!” : - en netnografisk studie om informellt hjälpsökande på internet vid våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mikaela Peereboom; Maja Barrdahl; [2023]
  Nyckelord :intimate partner violence; men´s violence against women; seeking help on the internet; stigmatization; victim blaming; women s vulnerability; hjälpsökande på internet; kvinnors utsatthet; mäns våld mot kvinnor; skuldbeläggande; stigmatisering; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is one of the most common forms of violence againstwomen and is a widespread social problem that affects women among allsocioeconomic, religious and cultural groups. It is the social services responsibilityto meet these women and to especially consider the well-being of women who havebeen exposed to violence or abuse by a partner. LÄS MER

 2. 2. Instruktioner för det "görande" könet. : Svenska forumanvändares råd och berättelser om nätdejting.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Victor Wetterborg; [2023]
  Nyckelord :doing gender; gender scripts; sexual scripts; Nätdejting; parbildning; genus;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker könsmönster inom nätdejting. Fokus ligger på vilka aspekter som anses vara viktiga att framhäva i en manlig respektive kvinnlig nätdejtingprofil samt hur roller och ansvar i parbildningen fördelas över kön. LÄS MER

 3. 3. Rätten till skydd för hemmet - Om betydelsen av rättigheter i hyresförhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Wnuk; [2022-02-09]
  Nyckelord :EKMR art. 8; Besittningsskydd; Hyresrätt; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Avhysning; Förlängningstvist; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Rätten till skydd för hemmet är en rättighet som kanske främst kan tänkas vara av betydelse i hyresrättsliga förhållanden, där hyresgästen normalt sett utgör den svagare parten till följd av äganderättens starka ställning i Sverige. En utveckling som uppmärksammats på senare tid är människors ökande medvetenhet kring rättigheter, vilket även kan skådas avseende just rätten till skydd för hemmet. LÄS MER

 4. 4. Tidsbegränsat skydd? : En analys av hur bestämmelserna om statusförklaring, uppehållstillstånd och rätten till privat- och familjeliv påverkar fortsatt vistelse i Sverige för personer som beviljats statusförklaring.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Hellberg Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :flyktingstatusförklaring; alternativ skyddsstatusförklaring; rätt till privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : I Sverige är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregeln för personer som bedöms vara skyddsbehövande och därför beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Statusförklaringen är inte tidsbegränsad men kan återkallas om behovet av skydd upphör. LÄS MER

 5. 5. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER