Sökning: "Felicia Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Felicia Larsson.

 1. 1. Olika statussignalers påverkan på kundens uppfattning av en fastighetsmäklare : - Inom conspicuous consumption och penalty effect

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Theodor Maric Larsson; Felicia Tengmo; [2021]
  Nyckelord :Conspicuous consumption; penalty effect; real estate agent; materialism; status; customer meeting; Conspicuous consumption; penalty effect; fastighetsmäklare; materialism; status; utseende; kläder; bilar; kundmöte;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Larsson; Felicia Unga Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Feelings; Femininity; Mastectomy; Bröstcancer; Erfarenhet; Kvinnlighet; Känslor; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor och utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall, det är framförallt kvinnor i medelåldern som drabbas. Mastektomi är ett behandlingsalternativ för bröstcancer som innebär att hela bröstet tas bort och denna behandling kan leda till förändringar i kvinnans liv både fysiskt, psykiskt och emotionellt. LÄS MER

 3. 3. Anlita en revisor eller inte? : - Omständigheternas och förväntningarnas påverkan på valet av frivillig revision.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; [2021]
  Nyckelord :Frivillig revision; revisor; förväntningar; förväntningsgap; omständigheter;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2021-06-01 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Maja Heurlin 95/04/20 Felicia Larsson 96/01/19 Title: Hire an auditor or not? - Circumstances and expectations influence on the choice of voluntary audit. Tutor: Peter Dahlin Keywords: Voluntary audit, auditor, expectations, expectation gap, circumstances Research questions:- What circumstances may affect the choice of voluntary audit? - How do the circumstances and the shareholders' expectations of the auditor and its audit affect their choice to undergo a voluntary audit or not? Purpose: The purpose of the study is to describe the circumstances that may exist and contribute with an understanding of how circumstances and expectations can affect the choice to undergo or refrain from auditing. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och vårda äldre patienter med konfusion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Larsson; Niklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Assessment tools; nursing; nurse perspective; person-centered care; qualitative study; Bedömningsverktyg; kvalitativ studie; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterkeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett vanligt förekommande syndrom som ofta drabbar äldre människor inom sjukhusvård. Konfusion förväxlas ofta med andra sjukdomstillstånd eller förbises av sjuksköterskor vilket i sin tur kan leda till onödigt lidande för patienter. LÄS MER

 5. 5. Off grid: Frånkopplad närvaro

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Felicia Larsson; [2021]
  Nyckelord :Arkitektur; off grid; självförsörjande; hållbarhet; cirkulärekonomi; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete undersöker hur arkitektur kan utformas på avsides platser för att ge möjlighet att spendera mer tid i skog och natur. Med en stor ökad efterfråga på fritidshus blir det tydligt att fler söker efter en lugn plats att spendera tid på och med omständigheterna under covid-19 har många möjligheten att kunna förflytta sin vardag ut från städerna. LÄS MER