Sökning: "astrid lindgren analys"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden astrid lindgren analys.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. En analys av Astrid Lindgrens verk med fokus på dess användbarhet i undervisningen i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Bäärnhielm; [2020]
  Nyckelord :sociocultural; children litterature; picturebooks; sterotypes; primary school; Astrid Lindgren; skönlitteratur; tolerans; genus; relationer; Lgr 11; undervisning; norm*;

  Sammanfattning : I denna uppsats har utvalda böcker skrivna av Astrid Lindgren analyserats med syftet att tar reda på hur man kan använda dem i undervisningen. Analysen utgår från grundskolans tidigare år, årskurserna f-3. I analysen fokuserar jag på rubrikerna, relationer, tolerans och genus och hade dessa som fokus när böckerna lästes. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av turistbilder med fokus Småland

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmelie Lindskog Swedin; [2020]
  Nyckelord :Småland; Bildbanker; turiststudier; visuell kommunikation; Tyskland; marknadsföring; representation; lantlighet; image bank; stock photography; tourism studies; marketing; rural;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämne turiststudier och bildbanker med koppling till porträtteringen av Småland utifrån ett tyskt och ett svenskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att se ett resultat kring huruvida det finns skillnader i hur hemsidor med svensk eller tysk målgrupp porträtterar Småland. LÄS MER

 4. 4. Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Welander; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; gender; stereotypical norms; character´s relationship; Swedish;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' appearance, personality and in relation to each other. LÄS MER

 5. 5. Lindgrens idealpappor : En analys av längtan efter pappor i ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Bispfors; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; papparoller; faderskap; genus; faderskapsroller; litteraturanalys; idealskapande; frånvarande fäder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER