Sökning: "astrid lindgren analys"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden astrid lindgren analys.

 1. 1. Från “När Salikons rosor vissnar, då är jag död” till “Dödsstraffa mej hit och dödsstraffa mej dit” : En litteraturdidaktisk textanalys och diskussion av döden i barnlitteratur skriven av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Pålsson; Ellie Uggla; [2022]
  Nyckelord :Död; barn; skönlitteratur; tematisk analys; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur döden och livet efter döden skildras i ett antal barnböcker för att kunna föra en didaktisk diskussion om böckernas didaktiska potential för arbete med värdegrundsfrågor kopplat till ämnet döden. Böckerna som undersöks är Allrakäraste Syster, Mio, min Mio, Sunnanäng och Bröderna Lejonhjärta skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER

 2. 2. CSR - med SME:s överlevnad som insats : En kvantitativ studie om svenska små och medelstora IT-företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Astrid Joona Hammas; Clara Lindgren; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; CFP; financial performance; ROA; ROE; EBITDA; sales growth; lönsamhet; profitability; subjective performance; CSR; Corporate social responsibility; CFP; financial performance; ROA; ROE; EBITDA; omsättningstillväxt; lönsamhet; konkurrenskraft; subjektiv prestation; SME; IT;

  Sammanfattning : Bakgrund: CSR är ett omdiskuterat ämne som har blivit mer närvarande i dagens affärsvärld. Fler företag anammar CSR i deras verksamhetsstrategi men detta antas främst gälla för de större företagen. LÄS MER

 3. 3. I harmoni med naturen, betydelsen av att bry sig : En ekokritisk litteraturstudie av Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Svensson; Rebecka Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lgr 11; ekokritik; barnlitteratur; skönlitteratur; Astrid Lindgren; närläsning; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om det finns en didaktisk potential i texten beträffandehållbar utveckling i Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Studien undersöker hurnaturen framställs genom en kvalitativ, ekokritisk litteraturanalys samt vilken relationmänniskorna har till djuren i böckerna. LÄS MER

 4. 4. Bör Lassemaja ersätta Pippi? : En komparativ textanalys utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Blom; Karin Rönnberg; [2022]
  Nyckelord :Pippi Långstrump; LasseMaja; LasseMajas detektivbyrå; intersektionalitet; komparativ analys; Astrid Lindgren; Martin Widmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens bok Boken om Pippi Långstrump (2015), en bok som innehåller Lindgrens tre första böcker om Pippi Långstrump: Pippi Långstrump (1945), Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i Söderhavet (1948). Verket jämförs med tre böcker ur bokserien om LasseMajas Detektivbyrå av Martin Widmark: LasseMajas Detektivbyrå - Diamantmysteriet (2002), LasseMajas Detektivbyrå - Födelsedagsmysteriet (2012) och LasseMajas Detektivbyrå - Musikmysteriet (2021). LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur ur ett genusperspektiv : En text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böcker Lotta påBråkmakargatan och Alla vi barn i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabet Magnerot; [2021]
  Nyckelord :Lotta på Bråkmakargatan; Alla vi Barn i Bullerbyn; Astrid Lindgren; genus; traditionella könsroller; critical literacy; kritisk litteracitet; illustrationer; normbrytande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utföra en text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böckerLotta på Bråkmakargatan (1961) och Alla vi barn i Bullerbyn (1947). I studien undersökshuvudkaraktärerna med inriktning på Lotta och Lisa ur ett genusperspektiv och jämför derasgenuskonstruktion, och hur de framställs i anknytning till de genusnormer som förekommer ibarnlitteratur. LÄS MER