Sökning: "Framtida kassaflöde"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden Framtida kassaflöde.

 1. 6. Forecasting Stock Index using Deep Learning and how it can be applied in the financial sector

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Saleh Saleh Abbas; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea of predicting the stock market has existed for hundreds of years. From the pre-industrial age of japan investors used candlestick patterns to predict the movement of rice prices, to the modern age of high frequency robot traders. LÄS MER

 2. 7. Kapitalisering av risken för avgiftshöjning vid köp av bostadsrätt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amina Blivik; [2018]
  Nyckelord :Condominium; fee; risk of fee increase; Bostadsrätt; avgift; risk för avgiftshöjning; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Enligt Bostadsrätterna (2018) utgörs avkastningen av en bostadsrättsinvestering av godaboendeförhållanden till en låg boendekostnad samt en möjlig värdestigning på bostadsrätten.Tidigare studier har undersökt vilken inverkan olika boendeförhållanden och bostadsrättsmässigaegenskaper har på prisbildningen av bostadsrätter. LÄS MER

 3. 8. Nedskrivning av Goodwill : Är nedskrivning av goodwill enligt IAS36 förenlig med IFRS:s krav på neutralitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oskar Beyerböck; Simon Dahlstedt; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Neutralitet; Agentteorin; Big Bath; Framtida kassaflöde;

  Sammanfattning : Since year 2005 all Nordic companies on a regulated stock market needs to present their accounts according to the IFRS-standards by IASB. This has affected the management of goodwill that now needs to be exposed for an impairment test every year. LÄS MER

 4. 9. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER

 5. 10. Utveckla kassaflödet genom hela affärsprocessen : En fallstudie hos en hustillverkare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Odenbrink; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :Constructing sector; house manufacturers; cash flow; business process; internal processes; Byggbranschen; hustillverkare; kassaflöde; affärsprocess; interna processer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bostadsmarknaden är en viktig del av samhället där ökad bebyggelse är en förutsättning för att säkerställa framtida bostäder. Dessvärre tenderar befolkningstillväxten att öka i en snabbare takt gentemot antalet bostäder som byggs. LÄS MER