Sökning: "Framtida kassaflöde"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden Framtida kassaflöde.

 1. 6. Utveckla kassaflödet genom hela affärsprocessen : En fallstudie hos en hustillverkare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Odenbrink; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :Constructing sector; house manufacturers; cash flow; business process; internal processes; Byggbranschen; hustillverkare; kassaflöde; affärsprocess; interna processer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bostadsmarknaden är en viktig del av samhället där ökad bebyggelse är en förutsättning för att säkerställa framtida bostäder. Dessvärre tenderar befolkningstillväxten att öka i en snabbare takt gentemot antalet bostäder som byggs. LÄS MER

 2. 7. Kassaflöde och resultat i fastighetsbolag : Sambandet före och efter införandet av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Bäckström; Marie Clifford; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter har gått ifrån anskaffningsvärde till möjligheten att värdera enligt verkligt värde, i och med införandet av regelverket IAS 40 år 2005. Skillnaden mellan dem är att i anskaffningsvärde värderas tillgången utifrån det pris man köpte den för medan i verkligt värde värderas tillgången till det pris man antar fastigheten är värd idag. LÄS MER

 3. 8. Nyckeln till god ekonomi : En studie som undersöker om K2‐redovisande bostadsrättsföreningar bör komplettera årsredovisningen med en kassaflödesanalys för att ge en bättre bild av ekonomiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Perneryd; Hanna Peterson; [2016]
  Nyckelord :K-regulations; K2; statement of cash flows; housing associations; K-regelverk; K2; kassaflödesanalys; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därmed inte anses avgörande för bostadsrättsföreningars ekonomiska välmående. LÄS MER

 4. 9. Business interruption : estimating losses in Swedish dairy production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sandra Alm; Alexandra Söderström; [2016]
  Nyckelord :business interruption; dairy production; economic losses; insurance;

  Sammanfattning : Dairy production is a complex biological production that involves large investments, both in buildings and in equipments. The investments are supposed to generate cash flows during the economic lifetime, which for a dairy barn generally is comprised by 25 years. LÄS MER

 5. 10. Nedskrivning av goodwill i svenska och amerikanska börsbolag –Avspeglas nedskrivningar under IAS 36 och SFA 142 i framtida kassaflöden och finns det skillnader mellan länderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jin Lanting; Mattias Andersson; [2015-06-11]
  Nyckelord :Goodwill; kassaflöde; nedskrivning; redovisning till verkligt värde; regressionsanalys; IASB; IFRS 3; IAS 36; FASB; SFAS 141; SFAS 142;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningsprinciper gällande goodwill kräver att börslistade företag nedskrivnings prövar redovisad goodwill årligen. Prövningen ska enligt normgivarna IASB och FASB baseras på framtida ekonomisk försämring av kassaflöden. LÄS MER