Sökning: "Fredrik Färdig"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Fredrik Färdig.

 1. 1. Mjölksyrabakterier i suröl

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Fredrik Andersson; Sandy Koleszar; [2019]
  Nyckelord :Suröl; mjölksyrabakterier; probiotika; Sour beer; lactic acid bacteria; probiotics; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suröl är en dryck som ökat i populäritet, speciellt bland folk med stort intresse för hantverksöl och mikrobryggerier. Allt fler bryggerier vågar nu att gå utanför sin trygghetszon med att använda jäst av typen Saccharomyces cerevisiae och istället börjar experimentera med bakterier och jäst som tidigare ansetts vara produktförstörande, till exempel olika mjölksyrabakterier och vildjäst. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 3. 3. Organdonation : Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Aderstedt; Fredrik Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :organdonation; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. LÄS MER

 4. 4. Kreativitetens scen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Fredrik Thornström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever i spännande tider brukar det heta. Det är ett slitet uttryck, men kanske mer sant än någonsin och Alexander Bard och Jan Söderqvist försöker i sin Futurica-trilogi visa att det inte bara är vår fysiska omgivning som är på väg att helt ändra skepnad – även hela vår världssyn och metafysiska system står i begrepp att kollapsa och ersättas av något nytt. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric El-Homsi; Bramstedt Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Geothermal heating; Energy mapping; Borehole; Energy efficiency; FTX; HYSS; Solar collectors; Bergvärme; Energikartläggning; Energibrunnar; Energieffektivisering; FTX; HYSS; Solfångare;

  Sammanfattning : Byggnaden i undersökningen stod färdig i oktober 2016 och är belägen på Kvarnvägen 31 i Gemla. Syftet är att kartlägga energianvändningen och fastställa huruvida installation av solfångare är gynnsam. Målet är att kartlägga energiåtgången, redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska installationerna. LÄS MER