Sökning: "Fredrik Ward"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fredrik Ward.

 1. 1. Svenska företags riskbedömning vid utländska investeringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Martin Zanzi Bejemark; Fredrik Ward; [2017]
  Nyckelord :Country risk; developed emerging market; foreign investment; lambda; return on equity; Landsrisk; developed emerging market; utländska investeringar; lambda; avkastningskrav;

  Sammanfattning : The globalized economy has incentivized Swedish companies to invest abroad, especially in emerging markets. When expanding into foreign markets companies must evaluate the adhering risks associated with that particular market. LÄS MER

 2. 2. Affärsmodeller på den svenska bankmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Ellen Cronqvist; Fredrik Smed; [2016]
  Nyckelord :Bank business models; cluster analysis; banking supervision; credit institutions; Swedish banks; Bankers affärsmodeller; klusteranalys; bankövervakning; kreditinstitut; svenska banker;

  Sammanfattning : Den senaste finanskrisen har visat att det finns ett behov av ökad övervakning av aktörerna på den finansiella marknaden. Ett sätt att förbättra övervakningen är genom att öka förståelsen för företagens affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Ett tjänstedesignprojekt för bättre handhygien i vården : "Att göra en Albin"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Albin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Service design; hand hygiene; service design in healthcare; Tjänstedesign; handhygien; tjänstedesign i vården;

  Sammanfattning : Detta projekt har varit ett första försök för studenten att använda sig av tjänstedesign i ett verkligt projekt. Problemet har varit att i sjukvården idag finns stora problem med att bakterier och virus som vinterkräksjukan slår ut hela avdelningar som tvingas stänga till stora kostnader. LÄS MER

 4. 4. Inskolningens betydelse för nyutexaminerade sjuksköterskor; "Att hoppa i en isvak utan torrdräkt"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hannes Autio Pudas; Fredrik Lysell; [2012]
  Nyckelord :inskolning; intervjustudie; nyutexaminerad; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Det har visats att hoppet mellan sjuksköterskestudent och yrkesverksam sjukskö-terska är stort och att det har tagit tid att komma in i rollen som legitimerad sjuk-sköterska. Runt om i riket finns det ett flertal sjuksköterskeutbildningar som varie-rar i utformning olika mycket. LÄS MER

 5. 5. Mobile informatics in a hospital environment: Moving from stationary to mobile supporting services in a medical environment

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik A. Bergstrand; Max N. Gabrielsson; [2008-06-27]
  Nyckelord :mobile informatics; health care; ethnography; prototyping; visualization;

  Sammanfattning : Much of the supportive technology developed for use within medical environments is targeted towards stationary computers. In this report we present a study performed to design a mobile client for accessing and interpreting clinical lab results. LÄS MER