Sökning: "Frivilligt samtycke"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Frivilligt samtycke.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. An examination of the criteria for valid consent under the GDPR in the light of the rationale and technological neutrality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabbi Meskenaite; [2022]
  Nyckelord :EU law; Privacy law; Data protection; GDPR; Consent; Privacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a means to safeguard the fundamental right to data protection in light of the rapid advancement of use of technology and to address the fragmented implementation of data protection, the GDPR was introduced. For processing of personal data to be lawful under the GDPR, processing must have a legal basis, such as consent. LÄS MER

 3. 3. Experimentella behandlingar och forskning på människor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Bergius Hartman; [2022]
  Nyckelord :Health Care; Science on Humans; Experimental Treatments on Humans; Informed Consent; Sciences Without Informed Consent; Hälso- och sjukvård; forskning på människor; experimentella behandlingar på människor; informerat samtycke; forskning utan samtycke;

  Sammanfattning : Behandlingar inom hälso- och sjukvården måste överensstämma med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE) för att erbjudas patienter enligt svensk rätt. Däremot underställs inte medicinsk forskning som avser människor kravet på VBE eftersom behandlingar som ges till människor inom ramen för forskning inte har beprövats i samma utsträckning som behandlingar inom hälso- och sjukvården och anses såldes inte lika effektiv och säker. LÄS MER

 4. 4. Mellanstadieelevers uppfattningar om bedömning av skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Julia Elebrandt; Melina Sagulin; [2022]
  Nyckelord :elevuppfattningar; elevtexter; formativ bedömning; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa mellanstadieelevers uppfattningar om bedömning i svenska, med fokus på skrivande. Studien utgår från tre forskningsfrågor där den första frågan syftar till att besvara i vilka situationer i undervisningen eleverna upplever att de blir bedömda på sina texter. LÄS MER

 5. 5. Bearbetning och Verarbeitung – en komparativ studie av två originära fång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; komparativ rätt; civilrätt; specifikation; bearbetning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande examensarbete undersöker den sakrättsliga regleringen av specifikation i svensk respektive tysk rätt utifrån två distinkta typfall. Syftet med studien är dels att öka kunskapen om specifikation som rättsligt fenomen, dels att underlätta en utveckling av den svenska rätten genom att undersöka förutsättningarna för en transplantation från den tyska rättens Verarbeitung-institutet. LÄS MER