Sökning: "Gömda kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gömda kvinnor.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 2. 2. Är sexismen verkligen välvillig? : Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av välvillig sexism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabrina Uzbekova Kandel; [2020]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; sexism; benevolent sexism; social role theory;

  Sammanfattning : Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av välvillig sexism. LÄS MER

 3. 3. A Quantitative Comparison of Synthetic Mammograms with Images from Conventional Mammography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Ellinor Frost; [2019]
  Nyckelord :mammography; mammogram; breast tomosynthesis; synthetic mammogram; breast cancer; noise power spectrum; breast density; artificial intelligence; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden. To be able to treat the disease it is important that it is detected at an early stage. In Sweden, women between 40 and 74 years are regularly offered screening with mammography to detect abnormalities in their breasts. LÄS MER

 4. 4. Planering för trygghet : En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Gösta Bergman; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; Fysisk planering; Jämställdhet; Intersektionalitet; Poststrukturalism; Trygghetsvandringar; Hegemoni; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att planera för mer trygga och jämställda miljöer där både män och kvinnor, barn och gamla känner en större känsla av trygghet är väldigt aktuellt inom den fysiska planeringen. Uppsatsen tar avstamp i problematiken om att det finns en vilja att planera för trygghet men att det saknas riktlinjer i hur trygghet och jämställdhet kan uppnås. LÄS MER

 5. 5. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? : En studie av kvinnors upplevelser i våldsutsatta relationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nariné Bedrossian; Victoria Ozga; [2013]
  Nyckelord :Autobiography; violence in relationships; violence against women; the process of normalization of violence; men and women in relationships; gender; Självbiografier; våld i relationer; våld mot kvinnor; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; normaliseringsprocessen; män och kvinnor i relationer; genus.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of women who have been abused by their partners. The study also examines how violence takes shape in a relationship. Based on a qualitative text analysis of three autobiographies and one novel, we have obtained the material for this study. LÄS MER