Sökning: "Gudrun Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Gudrun Nilsson.

 1. 1. Fjärranalys av skogsskador efter stormen Gudrun : Skogens återhämtning efter den värsta stormen i modern tid

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :image differencing; change detection; Gudrun; Landsat; forest; storm damage; förändringsanalys; Gudrun; Landsat; MLC; skog; stormskador;

  Sammanfattning : Den 8:e januari 2005 inträffade en av de mest förödande stormarna i Sveriges historia då hundratusentals blev strömlösa och sju personer miste livet. Stormen Gudrun drabbade centrala Götaland värst och uppemot nio årsavverkningar skog beräknas ha fällts i vissa områden. LÄS MER

 2. 2. Magistratens mäktiga män : En studie om borgmästarnas statusmanifestation i Kalmar 1720-1830

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kalmar; Magistrate; Elite; 18th century; Kalmar; Borgmästare; Elit; 1700-tal;

  Sammanfattning : There is much to learn concerning the local nobilities in Sweden. This paper attempts to answer whether or not the mayors of Kalmar are to be acknowledged as members of the local elite during the 18th century. LÄS MER

 3. 3. Risk and vulnerability assessments as input to decision making - An interview study describing how risk and vulnerability assessments are utilised for decision making on the national and regional levels of the Swedish disaster management system.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Albin Karlberg; Olga Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Risk and vulnerability assessments; RVA; Swedish disaster management system; Decision making; Risk; Vulnerability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Risk and vulnerability assessments are an important part of the Swedish disaster management system and can be used as input for decision making. Today disaster management decisions are made on all levels in Sweden depending on the extent of the decisions. LÄS MER

 4. 4. Motivation i städyrket;"Vi är en viktig kugge i ett stort hjul" : En kvalitativ studie om hur städare upplever sin motivation i arbetet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gudrun Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to investigate cleaners and their motivation. This staff belongs to a low status occupation and is burdened by stereotypical preconceptions and is, in terms of research, an underrepresented group. LÄS MER

 5. 5. "Vad då tillgänglighet? Det är ju två låsta världar!": primärvårdens upplevelser av begreppet tillgänglighet i vårdplaneringar inom Blekinge Läns Landsting

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Nilsson; [2009]
  Nyckelord :primärvård; vårdplanering; tillgänglighet; fenomenologisk hermeneutik; symbolisk interaktionism; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Med den nationella IT-strategin inom vård och omsorgs uppmaning till ökad tillgänglighet inom vården som bakgrund, har landstinget Blekinge påbörjat ett projekt Syster Gudrun Fullskalelabb för IT i vård och omsorg. Inom projektet prövas informationsteknologiska lösningar som ska göra vårdplanering på distans möjlig. LÄS MER