Sökning: "Gustav Lindberg"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Gustav Lindberg.

  1. 6. Brandteknisk riskvärdering av Wisby Strand Congress & Event

    L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Gustav Ask; Oscar Hed; Johan Lindberg; Ann-Sofie Roth; [2007]
    Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; Simulex; Wisby Strand; Visby; brandscenario; personsäkerhet; utrymningssäkerhet; kritiska förhållanden; brandgasspridning; brandgasfyllnad; sprinkleraktivering; garderobsbrand; effektkurvor; konferensanläggning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report is written as a part of the course VBR054 which is given at the Fire Engeneering Programme at Lund University. The purpose is to evaluate the safety regarding evacuation due to fire at Wisby Strand Congress & Event, located in the medieval part of Visby, Sweden. LÄS MER