Sökning: "Gustav Lindberg"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden Gustav Lindberg.

 1. 6. Den attraktiva gymnasieskolan - Strategier för att appellera högpresterande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Lind; Erik Lindberg; Rebecka Grimsberg; [2012]
  Nyckelord :Strategic Management. ; Produkt; Upplevelse; Strategi; Det balanserade styrkortet; Utbildning; Friskola; Gymnasieskola; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever. Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 2. 7. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER

 3. 8. Brandteknisk riskvärdering av Wisby Strand Congress & Event

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Gustav Ask; Oscar Hed; Johan Lindberg; Ann-Sofie Roth; [2007]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; Simulex; Wisby Strand; Visby; brandscenario; personsäkerhet; utrymningssäkerhet; kritiska förhållanden; brandgasspridning; brandgasfyllnad; sprinkleraktivering; garderobsbrand; effektkurvor; konferensanläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is written as a part of the course VBR054 which is given at the Fire Engeneering Programme at Lund University. The purpose is to evaluate the safety regarding evacuation due to fire at Wisby Strand Congress & Event, located in the medieval part of Visby, Sweden. LÄS MER