Sökning: "Högskolestudenter."

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Högskolestudenter..

 1. 1. Olika trots identiska? : Stereotypa könsrollers påverkan på attityder till chefers agerande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Rydberg; Karin Paulsson; [2019]
  Nyckelord :role congruity theory; gender roles; leadership; gender differences; think manager-think male;

  Sammanfattning : Ledarrollen definieras ofta stereotypiskt manligt vilket kan vara en möjlig förklaring till det låga antal kvinnor i höga ledarpositioner. Kvinnor anses vara mindre lämpade på grund av den stereotypa kvinnliga könsrollen. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 3. 3. Stress inför examination : En kvantitativ studie bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Greta Karlsson; [2019]
  Nyckelord :age; stress experience; students; oral examination; written examination; muntlig examination; skriftlig examination; stressupplevelse; studenter; ålder;

  Sammanfattning : Stress är ett vanligt förekommande problem som drabbar många individer. Bland studenter upplever ungefär en tredjedel stress. Stress kan uppstå i olika situationer och för studenter kan en sådan situation vara förberedelse inför examination. LÄS MER

 4. 4. Socialvetare utan yrkesexamen : En etnografisk studie om studenters förhoppningar om sin framtida arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Knoph; [2019]
  Nyckelord :anthropology; aspiration; storytelling; student; future; higher education; antropologi; förhoppning; levnadsberättelse; student; framtid; högre utbildning;

  Sammanfattning : This study examines college students, studying their final year of their bachelors’ in social work at Gävle Collage, Sweden, and their aspirations for their future after graduating. The students are immigrants to Sweden and they come from less fortunate family backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henning Hallin; Emil Stenman; [2019]
  Nyckelord :big-five personality factors; sense of coherence; political orientation; political interest; college students;

  Sammanfattning : Personlighet påverkar många livsaspekter. Tidigare forskning har visat att politik är en av dessa aspekter. Forskning inom området har konstaterat ett samband mellan personlighet och riktningen av personers politiska orientering samt mellan personlighet och Känsla av sammanhang (KASAM). LÄS MER