Sökning: "Högskolestudenter."

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet Högskolestudenter..

 1. 1. Varför lämnar högskolestudenter Jönköping efter examen? : En kvalitativ studie om kompetensflykt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Isabelle Gilezan; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Kompetensflykt; Generation Y; Employer Branding; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och självbetjänande attributionsfel, prediktorer för risk- och smittförebyggande beteenden vid covid-19

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Palmqvist Söderman; Erica Johansson; [2020]
  Nyckelord :pandemic; five factor model; preventive behavior; better-than-average effect; optimistic bias;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat ett stort antal sjukdom- och dödsfall i Sverige. Människors beteende är avgörande för smittspridningens utveckling och blir därför värdefullt att undersöka. LÄS MER

 3. 3. Kopplingen mellan emotionellt närmande och stress bland högskolestudenter under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Göran Karlsson; [2020]
  Nyckelord :emotional approach coping; perceived stress; Corona pandemic related stress; university students;

  Sammanfattning : Stresshantering genom emotionellt närmande tros kunna sänka upplevd stress. Studiens syfte var att undersöka om emotionellt närmande kan bidra till minskad generell och coronarelaterad stress samt relevanta bakgrundsvariablers relation till emotionellt närmande bland högskolestudenter. LÄS MER

 4. 4. Från vaggan till sänghalmen : En sambandsstudie om vuxenanknytning, dispositionell mindfulness och sexuell nöjdhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Marina Andersson; Izabella Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :Adult attachment; attachment anxiety; attachment avoidance; dispositional mindfulness; sexual health; sexual satisfaction; Anknytningsundvikande; anknytningsängslighet; dispositionell mindfulness; sexuell hälsa; sexuell nöjdhet; vuxenanknytning;

  Sammanfattning : Forskning om sexuell hälsa utgår ofta från ett patologiskt perspektiv och sällan belyses att sex kan vara hälsofrämjande. Sexuell nöjdhet är en hälsofrämjande aspekt och kan beskrivas som en individs kognitiva och emotionella attityd gentemot den egna sexuella aktiviteten. LÄS MER

 5. 5. Svenska datautbildningarsrelevans för mjukvaruutveckling inom industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Bodell; [2020]
  Nyckelord :Education; Software Development; Software Engineering; Computing disciplines; SWEBOK; Utbildning; Mjukvaruutveckling; Systemutveckling; Programvaruutveckling; SWEBOK;

  Sammanfattning : Internationell forskning visar att det finns skillnader mellan industrins förväntningar på kunskap och metoder för programvaruutveckling jämfört med vad som återfinns i utbildningsplaner inom Data och Informationsteknik (IT). I den här rapporten presenteras en kvalitativ undersökning av huruvida det finns en skillnad mellan tekniska högskolors utbildning och industriaktörers förväntningar på högskolestudenter inom mjukvaruutveckling specifikt i Sverige, och hur skillnaden i så fall ser ut. LÄS MER