Sökning: "Hammarby Sjöstadsverk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hammarby Sjöstadsverk.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av kvävefraktioner i avloppsreningsprocess med membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Agnes Söderström; [2018]
  Nyckelord :MBR; kväverening; avloppsreningsverk; aktivslamanläggning; Henriksdals ARV; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : Henriksdals avloppsreningsverk genomgår en stor ombyggnation för att kunna hantera bådeökad belastning och de strängare reningskrav som förväntas i framtiden. Med anledning attBromma reningsverk kommer läggas ned, kommer ytterligare avloppsvatten ledas tillHenriksdals avloppsreningsverk. LÄS MER

 4. 4. Microscopic Investigation of Filamentous Microorganisms in Activated Sludge Process for Sewage Treatment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lilian Lawson; [2018]
  Nyckelord :Floating sludge; foaming; wastewater; bulking; filamentous microorganisms; fungi; yeast-like; bacteria;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstadsverk is a pilot plant operated by IVL Swedish Environmental Research Institute and Royal Institute of Technology (KTH) which treats municipal wastewater. Different processes are used of which one is a Sequential Batch Reactor (SBR) with activated sludge process. LÄS MER

 5. 5. Nitrogen removal from municipal wastewater by mainstream Partial Nitritation/Anammox process

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Alessio Robiglio; [2018]
  Nyckelord :Mainstream; Deammonification; IFAS; UASB; Anammox; Anoxia; Aeration; Online; Monitoring; Inhibition; Wastewater;

  Sammanfattning : Mainstream Partial Nitritation/Anammox, also known as Mainstream Deammonification, is a promising technology for future wastewater purification that aims to remove nitrogen from wastewater in order to prevent the eutrophication. It is less costly than the traditional nitrification/denitrification process and it heads towards the direction of converting the WWTPs from energy consuming into energy producing facilities. LÄS MER