Sökning: "Henderson Virginia"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Henderson Virginia.

 1. 1. Upplevelser av vården efter sexuella övergrepp: Ett kvinnligt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Levin; Elyse Ogembo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp är idag ett samhällsproblem och har en stark koppling till patriarkala strukturer där män är i maktposition. Det är ett globalt problem, en av fyra kvinnor utsätts någon gång i sitt liv för sexuella övergrepp i nära relationer. LÄS MER

 2. 2. Slarvets offer : Ärenden hos Patientnämnden rörande vårdrelaterade infektioner samt bristande hygien och vårdmiljö ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Louise Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; health care aquired infection; hygiene; patients perspective; Patientsäkerhet; vårdrelaterad infektion; hygien; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och drabbar årligen 9 % av sjukhusens patienter. Syftet med studien var att undersöka inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden rörande brister i hygien och vårdmiljö samt vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 3. 3. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 4. 4. Att leva med djävulens sjukdom (ALS) och behovet av livsförlängande behandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Byström; Emma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Life support care; Patients perspectives; Decision-making; Amyotrofisk lateral skleros; ALS; Livsuppehållande behandling; Patientperspektiv; Beslutprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en ovanlig sjukdom vars sjukdomsförlopp kan gå mycket fort. Det är vanligt att patienter med ALS får livsuppehållande behandlingar för att förlänga livet och för att förbättra livskvaliteten. Olika typer av behandling används för denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Undernäring inom äldrevården : förebyggande omvårdnadsåtgärder som har effekt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Besili; [2016]
  Nyckelord :Malnutrition; Prevention; Nursing; Elderly; Nurse; Undernäring; Prevention; Omvårdnad; Äldre; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Undernäring är ett stort problem bland äldre både internationellt och inom svensk hälso- och sjukvård. Inom den svenska äldrevården används verktyget Mini Nutritional Assessment (MNA), (bilaga 3) för screening av nutritionsstatus. Trots detta är var tredje patient underviktig inom den svenska äldrevården. LÄS MER