Sökning: "Hilda Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hilda Gustafsson.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. Det digitala klassrummet : En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hilda Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; writing education; middle school; Digitala verktyg; skrivundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur som ett läromedel i religionsundervisning : En strukturerad litteraturstudie med fokus på F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hilda Friström Walch; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barnlitteratur kan användas som ett redskap i religionsundervisning och vilka material som används i religionsundervisning idag. Studien är ett konsumtionsarbete och tidigare forskning har granskats genom en innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Offentliga innovationer och governance : En idéanalys av en offentlig aktörs idé om styrning och organisering för att främja offentliga innovationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga innovationer; governance; idéanalys;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to describe a public actor’s ideas about governance in relation to enhancing public innovation. Through a qualitative textual idea analysis, using theoretical ideal types of governance, the thesis found that ideas of several modes of governance are co-existing in the studied texts. LÄS MER

 5. 5. Utredning av stopptider i ett täcklacksmåleri verksamt inom fordonsindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Hilda Andersson; Lina Nygren Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffer system; Hard losses; Soft losses; Efficiency; MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffertsystem; Hårda förluster; Mjuka förluster; Effektivitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and analyze stops that occur in the painting process of trucks; specifically related to the buffer system after the top coat process. Based on this investigation, improvements are presented in order to eliminate stops and improve overall assembly time. LÄS MER