Sökning: "Kvantitativ värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Kvantitativ värderingar.

 1. 1. Prisutvecklingen i Stockholms stadsutvecklingsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Wassenius; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; Stockholm; stadsutvecklingsområden; bostadsrätt; hedonisk prismodell; regressionsanalys; Development in price; urban development areas; hedonic price model; regression analysis; Business and Economics; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stockholms stad äger stor del av marken i Stockholms kommun. När byggherrar vill bygga bostäder tecknar Stockholms stad och byggherrarna ett markanvisningsavtal. Vid tecknade av markanvisningsavtalet bestäms priset för marken men förvärvet genomförs först när fastigheten tillträds. LÄS MER

 2. 2. Hbtq-kompetens? En kvantitativ studie av attityder, kunskaper och upplevd självförmåga hos psykologer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jun Wizelius Fock; [2018]
  Nyckelord :hbtq; homosexuella; bisexuella; transpersoner; queer; hbtq-kompetens; kompetens; attityder; psykologer; Social Sciences;

  Sammanfattning : En enkätstudie genomfördes i syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar psykologers hbtq-kompetens. Via Facebook rekryterades 407 psykologer som besvarade den webbaserade enkäten. LÄS MER

 3. 3. Who´s got the power? : En analytisk Girl Power-serie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Girl Power; Genus; Serietidningar; Animerade tv-serier; Hjältinnor;

  Sammanfattning : Detta projektarbete tog avstamp i Rebecca c. Hains arbete om Girl Power-hjältinnor och undersökte den normativa bilden av den kontemporära tecknade Girl Power-hjältinnan. Detta för att ta reda på vilka fysiska drag och attribut som sällan sätts i fokus inom genren. LÄS MER

 4. 4. "Killar har inte klänning" : En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Bååth; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender marker; toys; clothes; colors.; Genus; könsmarkörer; kläder; färger; leksaker.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. LÄS MER

 5. 5. Brott och straff i Valleby : En kvantitativ undersökning av brott, gärningsmän, motiv och påföljder i Martin Widmarks och Helena Willis’ LasseMajas detektivbyrå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; deckare; litteratursociologi; brott; gärningsmän; påföljder;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att studera brott och straff i Martin Widmarks och Helena Willis’ barndeckarserie om LasseMajas detektivbyrå för att undersöka vilka normer gällande kriminalitet och vilka didaktiska samt moraliska värderingar som verken kan sägas förmedla. För att tydliggöra seriens relation dels till deckargenren överlag, dels till den verklighet i vilken böckerna skrivs och läses görs jämförelser också med kriminaliteten i deckare för vuxna och med verklig brottsstatistik. LÄS MER