Sökning: "Industriföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet Industriföretag.

 1. 1. Self-efficacy-stärkande förändringsledning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicklas Eriksson; Sofia Fors; [2020]
  Nyckelord :occupational self-efficacy; resistance to change; leadership; reorganization; organization development;

  Sammanfattning : Hög arbetsrelaterad self-efficacy har visat sig fördelaktigt inom organisationer, exempelvis bidrar det till mindre motstånd till förändring. Syftet med denna studie var att finna ledarskapsageranden vilka är av betydelse för arbetsrelaterad self-efficacy samt se ifall arbetsrelaterad self-efficacy i sin tur kan förklara variansen för motstånd till förändring. LÄS MER

 2. 2. Operatörens resa mot en uppkopplad industri : Om att förbättra medarbetares upplevelse av ny modern teknik på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erika Vedin; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Internet of Things; Smart Factory; Grounded Theory; Industri 4.0; Människa-maskin-interaktion;

  Sammanfattning : Internet, automation, digitalisering och liknande tillverkningsteknologier som associeras med Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, håller på att förändra sättet som tillverkningsindustrier styr hela sin produktionskedja. De nya teknikerna som inkapslas av Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rami Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Sammanfattning : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. LÄS MER

 4. 4. Kapacitetsmätning av ett system för automatisk materialhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustaf Humble; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to be competitive in today’s manufacturing industry, companies are required to constantly improve the performance of processes and optimize the use of resources. It is therefore important to get a good view of the conditions in a production plant. LÄS MER

 5. 5. Bakom draperiet : Agenda 2030's roll i verksamhetsstyrningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pascal Hamrin Svanborg; Vera Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :SDG; Agenda 2030; sustainability; MCS; operationalize; implementing; management control systems; legitimacy; Agenda 2030; hållbarhet; implementering; operationalisering; verksamhetsstyrning; legitimitet.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska industriföretag operationaliserar och implementerar hållbarhet genom Agenda 2030 i företagets verksamhetsstyrning. Frågeställningar Hur operationaliseras Agenda 2030 i den interna målsättningen? Hur implementeras Agenda 2030 i företags verksamhetsstyrning? Har det uppstått någon skillnad i hållbarhetsarbetet sedan Agenda 2030 trädde i kraft? Metod För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER