Sökning: "Installationer"

Visar resultat 21 - 25 av 214 uppsatser innehållade ordet Installationer.

 1. 21. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 22. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Sammanfattning : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. LÄS MER

 3. 23. Tvärkraft i betongbalkar med hänsyn till stora hål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Burwall; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; betongbalkar; stora hål; tvärkraft;

  Sammanfattning : Det är ofta nödvändigt att göra håltagningar i bärande konstruktionsdelar för exempelvis fönster, dörrar eller installationer. Om håltagningen är tillräckligt liten, behöver hålen nödvändigtvis inte beaktas vid dimensioneringen av konstruktionen. LÄS MER

 4. 24. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

  Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER

 5. 25. Produktionstekniska aspekter på återbruk av betongelement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elin Frennfelt; [2019]
  Nyckelord :Återbruk; återanvända; betongelement; byggproduktion; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The EU has established a binding target to reduce CO2 emissions by 40% by 2030, Sweden has taken one step further and has decided to be carbon neutral by 2045. 7 % of the world´s total CO2 emissions comes from concrete production which makes it a field with great potential to improvement. LÄS MER