Sökning: "Intubation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Intubation.

 1. 1. Att förebygga postoperativ halssmärta (POST) som komplikation efter generell anestesi med intubation : Vad kan anestesisjuksköterskan göra?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Ekholm; Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :postoperative sore throat; anesthesia; intubation; endotracheal tube; prevention;

  Sammanfattning : Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och därför bör det undvikas. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta i halsen : En jämförelse mellan endotrakealtub och larynxmask. Kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Lundahl; Sara Öhman; [2018]
  Nyckelord :postoperativ smärta; larynxmask; endotrakealtub; anestesisjuksköterska; perioperativ vård; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en operation där en patient ska sövas är en fri luftväg av största betydelse för att bibehålla alla vitala funktioner. Att etablera en fri luftväg kan göras med hjälp av olika metoder, bland annat svalgtub, nästub, maskventilation, larynxmask eller endotrakeal intubation. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter vid luftvägshantering av vuxna patienter med obesitas : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Niemi Timo; Eklund Josef; [2018]
  Nyckelord :Obesity; Obese; Airway management; Anesthesia nursing; Övervikt; Fetma; Luftvägshantering; Anestesisjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Specialistsjuksköterskor med inriktning anestesisjukvård måste ha god kännedom om de anatomiska, fysiologiska och psykologiska förändringar som fetma medför för att kunna erbjuda säker vård till denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärta och heshet i halsen; en jämförelse mellan Macintosh direktlaryngoskopi och McGrath videolaryngoskopi : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Molina Palm; Ida Snaar; [2017]
  Nyckelord :Direct laryngoscopy; Videolaryngoscopy; Anaesthesiological nursing; Patient-centered care; Endotracheal intubation; Postoperative sore throat and hoarseness; Direktlaryngoskopi; Videolaryngoskopi; Anestesiologisk omvårdnad; Personcentrerad vård; Endotrakeal intubation; Postoperativ halssmärta och heshet;

  Sammanfattning : Bakgrund Endotrakeal intubation används i många olika situationer där det finns ett behov av att skapa en säker luftväg. Den manipulation av luftvägarna som krävs i samband med en intubation kan bland annat orsaka postoperativ halssmärta och heshet, vilket kan ha negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 5. 5. Akut intubation vid en akutmottagning - Hur kan patientsäkerheten förbättras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Norlander; Åse Johansson; [2017]
  Nyckelord :Rapid sequence induction; patient safety; emergency room; checklist;

  Sammanfattning : ABSTRACTStudying patients' reduced autonomy in acute care is complicated. There are few studies describing the patient's perspective in acute intubations. This was a quantitative literature study, where the primary purpose was to examine if there were evidence based plans of action to improve patient safety with intubations at the emergency room. LÄS MER