Sökning: "Intubation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Intubation.

 1. 1. VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Lindahl; Daniel Niemi; [2019]
  Nyckelord :faktorer; patienter; påverka; sjukhus; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: God sömn är en av förutsättningarna för att patienter ska tillfriskna. Dålig eller lite sömn förhindrar läkningsprocessen och patientens återhämtning. Det är känt att patienter sover sämre på sjukhus än vad de gör hemma, trots det faktumet så dokumenteras inte patientens dåliga sömn i den omfattningen som det bör. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga postoperativ halssmärta (POST) som komplikation efter generell anestesi med intubation : Vad kan anestesisjuksköterskan göra?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Ekholm; Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :postoperative sore throat; anesthesia; intubation; endotracheal tube; prevention;

  Sammanfattning : Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och därför bör det undvikas. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärta i halsen : En jämförelse mellan endotrakealtub och larynxmask. Kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Lundahl; Sara Öhman; [2018]
  Nyckelord :postoperativ smärta; larynxmask; endotrakealtub; anestesisjuksköterska; perioperativ vård; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en operation där en patient ska sövas är en fri luftväg av största betydelse för att bibehålla alla vitala funktioner. Att etablera en fri luftväg kan göras med hjälp av olika metoder, bland annat svalgtub, nästub, maskventilation, larynxmask eller endotrakeal intubation. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter vid luftvägshantering av vuxna patienter med obesitas : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Niemi Timo; Eklund Josef; [2018]
  Nyckelord :Obesity; Obese; Airway management; Anesthesia nursing; Övervikt; Fetma; Luftvägshantering; Anestesisjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Specialistsjuksköterskor med inriktning anestesisjukvård måste ha god kännedom om de anatomiska, fysiologiska och psykologiska förändringar som fetma medför för att kunna erbjuda säker vård till denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ smärta och heshet i halsen; en jämförelse mellan Macintosh direktlaryngoskopi och McGrath videolaryngoskopi : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Molina Palm; Ida Snaar; [2017]
  Nyckelord :Direct laryngoscopy; Videolaryngoscopy; Anaesthesiological nursing; Patient-centered care; Endotracheal intubation; Postoperative sore throat and hoarseness; Direktlaryngoskopi; Videolaryngoskopi; Anestesiologisk omvårdnad; Personcentrerad vård; Endotrakeal intubation; Postoperativ halssmärta och heshet;

  Sammanfattning : Bakgrund Endotrakeal intubation används i många olika situationer där det finns ett behov av att skapa en säker luftväg. Den manipulation av luftvägarna som krävs i samband med en intubation kan bland annat orsaka postoperativ halssmärta och heshet, vilket kan ha negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER