Sökning: "Intubation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Intubation.

 1. 1. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Nyckelord :mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. LÄS MER

 2. 2. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER

 3. 3. VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Lindahl; Daniel Niemi; [2019]
  Nyckelord :faktorer; patienter; påverka; sjukhus; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: God sömn är en av förutsättningarna för att patienter ska tillfriskna. Dålig eller lite sömn förhindrar läkningsprocessen och patientens återhämtning. Det är känt att patienter sover sämre på sjukhus än vad de gör hemma, trots det faktumet så dokumenteras inte patientens dåliga sömn i den omfattningen som det bör. LÄS MER

 4. 4. Perioperativa åtgärder för att lindra och förebygga postoperativ halsont och heshet hos patienter som genomgått generell anestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Manne Ekdahl; Åsa Nordling; [2019]
  Nyckelord :General anesthesia; Intubation; Postoperative complications; Hoarseness; Sore throat; Generell anestesi; Intubation; Postoperativa komplikationer; Heshet; Halsont;

  Sammanfattning : Bakgrund: Halsont och heshet är några av de vanligaste postoperativa komplikationerna hos patienter som erhållit endotrakealtub eller larynxmask under generell anestesi. Syfte: Att kartlägga anestesisjuksköterskans perioperativa åtgärder för att förebygga och lindra patientens postoperativa halsont och heshet. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga postoperativ halssmärta (POST) som komplikation efter generell anestesi med intubation : Vad kan anestesisjuksköterskan göra?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Ekholm; Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :postoperative sore throat; anesthesia; intubation; endotracheal tube; prevention;

  Sammanfattning : Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och därför bör det undvikas. LÄS MER