Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Företagsledarens roll vid riskhantering i en tjänstefierad organisation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eskilstorp; Johanna Widman; [2020]
  Nyckelord :Servitization; Service-dominant logic; risk managment; leadership styles; leadarship; Tjänstefiering; tjänstelogik; riskhantering; ledarstilar; ledarskap;

  Sammanfattning : Background and problem More and more companies are now developing from only delivering a single product to now also deliver services. These transformations into servitization bring both risks and benefits to companies making the transition. The benefits of servitization is a well-defined area in the academic literature. LÄS MER

 2. 2. Beneish m-score : att identifiera manipulation i svenska bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Eskilstorp; Sofi Olsson; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Beneish m-score; earning managment; manipulation; Beneish m-score; earning managment; manipulation;

  Sammanfattning : Studien som presenteras är en kvantitativ studie utförd på Högskolan i Borås. Syftet medstudien är att fastställa om Beneish m-score kan användas för att identifiera manipulation i svenska aktiebolag. I princip alla bolag använder sig av någon form av earnings management. LÄS MER