Sökning: "Johanna Stjernström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Stjernström.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. Chefen, arbetslaget, barnen och reflektionstiden : maktstrukturer i pedagogisk dokumentation i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johanna Karlsson; Emma Stjernström; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; maktstruktur; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behandlar den här studien vilka rådande maktstrukturer som visar sig i den pedagogiska dokumentationen och vilka konsekvenser det får för förskolans verksamhet. Detta behandlar vi genom att studera hur maktstrukturer konstrueras genom språket i pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Människors beteende vid övergångsställen 14 år efter Zebralagens införande : En studie om förares och fotgängares agerande vid obevakade övergångsställen i Tyresö kommun

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristina Elmström Eurén; Johanna Stjernström; [2014]
  Nyckelord :pedestrian crossing; zebra crossing; pedestrian; accidents; driver; traffic; övergångsställe; olyckor; trafik; fotgängare; förare; zebralagen; väjningsplikt;

  Sammanfattning : Många gående skadas eller dör i trafiken varje år. En stor del av olyckorna inträffarvid övergångsställen, flest olyckor sker vid obevakade övergångsställen. Nollvisionenär ett långsiktigt mål att ingen människa ska behöva skadas eller dö itrafiken. LÄS MER